Kommunledningsförvaltning

Kommunledningsförvaltningen består av flera avdelningar och kontor, de flesta finns i stadshuset.

Kommunledningsförvaltningen ligger under Kommunstyrelsens ansvar, förutom fritids- och kulturkontoret som ligger under Fritids- och kulturnämnden. Förvaltningen driver bland annat verksamheter för kommunkansli, kultur- och bibliotek, personalkontor, näringslivskontor, arbetsmarknadsenhet och medborgarkontor.

Högste tjänsteman sitter på kommunledningsförvaltningen och är kommunchef Lars Ericsson. Han har sitt kontor i stadshuset och ansvarar för samtliga verksamhetschefer, staben samt biträder kommunstyrelsen med planering, ledning och samordning av den kommunala verksamheten.

Kommunledningsförvaltningens organisationsskiss (pdf) »

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik