Kommunledningsförvaltningens stab

Direkt under kommunchefen finns en stab med två verksamhetsutvecklare, en krissamordnare, en strategisk kommunikatör, en säkerhets- och brottsförebyggande samordnare och från tid till annan projektanställd personal. Staben är dels ett expertorgan i olika frågor för kommunens politiska organisation, dels en servicefunktion för de kommunala förvaltningarna med fokus på största möjliga nytta för kommunens medborgare.

Staben arbetar bland annat med övergripande frågor, utvecklingsfrågor, utredningsfrågor och projekt.

De övergripande frågorna är:

 • Chefssupport
 • Handledning
 • Verksamhets-/arbetsgruppsutveckling
 • Processgenomgångar
 • Projektrådgivning/projektutveckling
 • EU-bevakning och omvärldsbevakning
 • EU- finansiering och annan extern finansiering
 • Krissamordning
 • Brottsförebyggande arbete
 • Strategisk kommunikation

Staben driver eller deltar i följande utvecklingsfrågor och projekt:

 • Projektledare i Kommunens kvalitet i korthet, KKiK
 • Processledare i PIK - utredningar
 • LONA projekt (Lokala Naturvårdsprojekt)
 • Arbetsgrupp för klimat- och miljöfrågor
 • EU - nätverk Blekinge och Skåne
 • Mål och visionsarbetets utveckling till handlingsplan
 • Fordonsfrågor

Senast uppdaterad: 04 maj 2020

Skriv ut
Kommun och politik