Hur fungerar en kommun?

Nämndernas uppgift är att bryta ner de uppsatta målen på respektive arbetsområde, och därefter överföra dem till förvaltningarna.

Nämnderna består av:

  • Omsorgsnämnden
  • Fritids- och kulturnämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Byggnadsnämnden
  • Barn- och utbildningsnämden

Under nämnderna finns det förvaltningar med olika avdelningar/förvaltningsområden. I förvaltningarna arbetar kommunanställda tjänstepersoner som försöker uppnå och genomföra tillsagda mål.

I Sölvesborgs kommun finns:

  • Omsorgsförvaltningen
  • Kommunledningsförvaltningen
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2018
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik