Medborgarlöfte

Som en del i det lokala Brottsförebyggande arbetet i kommunen ingås årliga Medborgarlöften mellan Polisen och kommunen med förpliktelser för respektive part avseende några prioriterade områden.

Senast uppdaterad: 13 februari 2020

Skriv ut
Kommun och politik