Pensionärsrådet


Kommunala pensionärsrådet är ett referens- och remissorgan för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunen i frågor som rör äldre.

Pensionärsrådet ska verka för att äldres intressen beaktas vid kommunens behandling av ärenden som gäller äldre. Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor och är ett forum för informationsspridning.

Reglemente

Mötestider 2019: 6/3, 8/5, 4/9 och 6/11

Pensionärsrådets protokoll finns på sidan Möten, kallelser och protokollöppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Skriv ut
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik