Rådet för funktionsnedsättning


Rådet för funktionsnedsättning är ett referens-, remiss- och samordningsorgan med rådgivande funktioner knutet till omsorgsnämnden.

Rådet har till syfte att:

  • Verka för funktionshindrades jämlikhet och fulla delaktighet i samhället
  • Ge funktionshindrade medinflytande och insyn i den del av kommunens verksamhet som berör dem.
  • Ge kommunen möjlighet att samråda med handikapporganisationerna i ett tidigt skede i beredningsprocessen samt att få deras synpunkter i ärenden som berör funktionshindrade.

Mötestider 2018: 7/2, 2/5, 5/9 och 7/11

Rådet för funktionsnedsättnings protokoll finns på sidan Möten, kallelser och protokollöppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2018
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik