Val 2018

Illustration av händer som håller i röstsedlar och kuvert. I bakgrunden syns vallokalen. Bild: Valmyndigheten.

Bild: Valmyndigheten.

Den 9 september är det val i Sverige – val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Alla som får rösta i valen och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten.

Röstkort

Den 16-22 augusti skickas röstkort ut till röstberättigade i Allmänna valet. På röstkortet finns bland annat information om vilken vallokal du ska rösta i och vilka öppettider som gäller. Ta gärna med röstkortet till vallokalen.

OBS! På röstkorten har telefonnummer till kommuner och länsstyrelser bytt plats. Det är korrekta telefonnummer som anges på röstkortet, men de står på fel plats. Telefonnumret som anges till kommunen är telefonnumret till länsstyrelsen, medan det telefonnummer som anges till länsstyrelsen är telefonnumret till kommunen. Tryckfelet har ingen betydelse för din rösträtt och röstkortet går att använda som vanligt.

Röstkort vid förtidsröstning

Vid förtidsröstning måste du ha röstkortet med dig. Har du inte fått något röstkort eller förlorat det, finns det möjlighet att få ett nytt röstkort utskrivet hos Medborgarkontoret enligt öppettiderna för förtidsröstningen, tel: 0456-81 61 81 eller på kommunkansliet, tel: 0456-81 61 21.

Nytt röstkort går också att få hos Länsstyrelsen, tel: 010-224 00 00 (vx) eller hos Valmyndigheten, tel: 010-57 57 000.

Legitimationskrav

Du måste alltid visa legitimation, oavsett var du röstar. Är du som väljare inte känd av röstmottagaren måste du legitimera dig eller på annat sätt styrka din identitet (pass, körkort, tjänstelegitimation eller likvärdig godtagbar id-handling). Om du inte har legitimation med så kan en person i lokalen som vet vem du är bekräfta detta. Denna personen måste då kunna legitimera sig.

Som bud måste du också kunna legitimera dig.

Rösta genom bud eller ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder är förhindrad att rösta i din vallokal eller i någon av röstningslokalerna kan du rösta genom bud.

Budet måste vara över 18 år och kan vara make eller sambo samt väljarens, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon. Bud kan också vara en person som ger dig yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård eller som brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter, eller lantbrevärare, anställda vid häkte eller kriminialvårdsanstalt.

Budröster kan lämnas antingen i vallokalen eller i någon av röstningslokalerna. Vid budröstning måste det finnas ett vittne. Detta vittne måste vara över 18 år.

Material för budröstning finns på samtliga ställen där man kan rösta. Som bud måste du kunna legitimera dig.

Nytt för i år är att har du ingen som kan ställa upp som bud kan du få hjälp av ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagare är utsedda av Valnämnden och kan komma till ditt hem eller en annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Den görs då i ordning på samma sätt som en förtidsröst i förtidsröstningslokal. Vill du ha hjälp av ambulerande röstmottagare, ring kansliet: 0456-81 61 21 alt 81 61 28.

Valsedlar

Valsystemet baseras på partier. Väljarna röstar på ett parti i första hand och kan om de vill personrösta på en särskild kandidat.

Det finns blanka valsedlar, partivalsedlar och namnvalsedlar att välja på i varje röstningslokal och vallokal. Saknas valsedeln för det parti du vill rösta på kan du skriva partinamnet på en blank valsedel. Då räknas den som en röst för partiet, förutsatt att partiet har anmält sitt deltagande i val. Röstar du blankt, det vill säga lämnar valsedeln tom, räknas valsedeln som ogiltig.

Personrösta

Man röstar på ett parti och kan samtidigt markera på valsedeln vilken kandidat man helst vill se vald. Det kallas att personrösta. Man avgör personrösten genom att kryssa för en kandidat på valsedeln. Bara en kandidat får markeras.

  • Om du inte kryssar för någon kandidat tillfaller rösten partiet. Du avstår då möjligheten att påverka vem som blir vald.
  • Om du sätter två kryss på valsedeln blir valsedeln godkänd men rösten tillfaller partiet.
  • Om du stryker ett namn blir valsedeln ändå godkänd. Strykningen har ingen betydelse.
  • Om ett parti har registrerat partibeteckning och anmält sina kandidater kan väljaren inte lägga till kandidatnamn på valsedeln. Vid rösträkningen bortses från namn som skrivits till på sådana partiers valsedlar. Det framgår längst upp på valsedeln, ovanför kandidatnamnen, om kandidaterna är anmälda.

Mer information om att rösta på parti och person finns på Valmyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Valskjuts

Kostnadsfri valskjuts erbjuds om det finns särskilda skäl. Beställning kan göras på valdagen, söndagen den 9 september, kl. 10:00-17:00 hos kansliet , telefon: 0456-81 61 21 alt. 0456-81 61 28

Läs mer

Relaterade länkar
Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 augusti 2018
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik