Konkurrensutsatt verksamhet

Konkurrensutsättning är när en kommun prövar om ett privat företag, en förening eller ett kooperativ helt eller delvis kan driva kommunalt finansierad verksamhet. Detta istället för att kommunen driver verksamheten själva. Syftet med konkurrensprövning är att bredda antalet utförare.

Konkurrensprövning kan ske genom Lagen om valfrihetssystem (LOV), Lagen om offentlig upphandling (LOU) och genom auktorisation.

Konkurrensutsatta verksamheter enligt LOV

I Sölvesborg är hemtjänst och särskilt boende konkurrensutsatta enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Privata leverantörer kan välja att utföra endast serviceinsatser, endast omvårdnadsinsatser eller både och. I omvårdnadsinsatser ingår även delegerade och instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Leverantören kan välja att vara verksam i hela kommunen eller i ett eller flera av de områden som kommunen har delats in i.

Krav och villkor

Företag, kooperativ eller ideella organisationer ansöker hos kommunen om att bli godkända som leverantörer.

De leverantörer som ansöker och uppfyller våra krav blir godkända. När kommunen och leverantören har tecknat ett avtal kan den enskilde välja att anlita leverantören. Ersättningen är ett fast pris som bestäms och utbetalas av kommunen.

De krav och villkor som gäller för att bli godkänd finns beskrivna i förfrågningsunderlaget. Som leverantör ska du även över tid leva upp till de krav som ställs i ansökan och i kravspecifikationen.

Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta LOV-handläggare Åsa Högstedt på telefon: 0456-81 60 54

Förfrågningsunderlag hemtjänst »

Bilagor till förfrågningsunderlag hemtjänst: 

Förfrågningsunderlag särskilt boende »

Bilagor till förfrågningsunderlag särskilt boende:

Skicka ansökan till

Sölvesborgs kommun
Omsorgsverksamheten
294 80 SÖLVESBORG
Märk kuverten: Ansökan extern leverantör enligt LOV

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2018
Sidan publicerad av: Omsorgskontorets webbredaktör

Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här.