Jobba hos oss

Sölvesborg ligger vid den Blekingska kusten med cirka en timme till Karlskrona och Malmö. Det som utmärker Sölvesborg är framtidstro och gemyt, en stadskärna med danska och medeltida influenser, Sölvesborgsbron med sin prisbelönta ljussättning, Listerlandet med sina sandstränder och pittoreska fiskelägen och inte minst Sweden Rock Festivals hemmaarena. Vi arbetar aktivt för att hålla invånarna och deras behov i fokus; värme, närhet och engagemang ska genomsyra allt vi gör.

Inom Sölvesborgs kommuns verksamhet arbetar över 1 300 personer. Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet.

Vi söker ofta personer för yrken så som timvikarie på bemanningsenheten för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, socionomer, lärare, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och olika tekniska yrken.

Personalförmåner

Vi har flera olika personalförmåner för kommunanställda, till exempel:

  • Flextid mellan 07.00-09.00, 12.00–13.30, 15.00–18.00 om det fungerar med dina arbetsuppgifter
  • Friskvård en timme i veckan då du får motionera eller gå på massage på betald arbetstid i samråd med din chef. Om du har en tjänst där du inte kan utnyttja friskvårdstimmen kan du istället ansöka om friskvårdsbidrag på 400 kronor per år
  • Föräldrapenningtillägg med 10% av ditt inkomstbortfall
  • Rabatt på årskort i kollektivtrafiken
  • Möjlighet att byta semesterdagstillägget mot ledig tid för fyra dagars extra betald semester
  • Möjlighet att ansöka om bidrag till fritidsstudier, 75% av kostnader för kursavgift och litteratur. Du kan även få bidrag för rese- och boendekostnader och få ledigt för tentamen m.m.
  • Möjlighet att gå med i vår konstklubb som köper in och delar ut konstverk till medlemmarna, medlemsavgift 30 kronor per månad

Personalklubb

Vi har dessutom en personalklubb där alla tillsvidareanställda och vikarier som är inne kontinuerligt och arbetar erbjuds medlemskap. Personalklubben anordnar föreläsningar, resor, tävlingar, musikquiz, träningspass i grupp med mera. Du får rabatt på gymkort och även hos ett antal andra föreningar och företag i Blekinge och på inträden till lokala evenemang och aktiviteteter.

Jobb som gör skillnad

Närmare en halv miljon människor behöver rekryteras till välfärden de närmaste tio åren. Genom Sveriges kommuner och landstings satsning "Sveriges viktigaste jobb" ska de viktiga och intressanta jobben lyftas fram och bli mer synliga för dig som söker arbete. Det handlar om att personal inom offentlig sektor är otroligt viktiga för vårt samhälle. Det är jobb som gör skillnad.

Filmen "Sveriges viktigaste jobb"

Nedan hittar du filmen som Sveriges kommuner och landstings (förkortas ofta SKL) gjort och som handlar om vad vi som arbetar inom kommunens verksamheter gör.

Service och bemötande

Vi jobbar alltid utifrån vår värdegrund och våra kärnvärden; engagemang, värme och närhet, när det gäller vår service och bemötande mot varandra och mot medborgare, besökare och företagare.

Medborgargaranti

Vi har även medborgargarantier som beskriver vad medborgaren kan förvänta sig av kommunen. Det finns en garanti som gäller alla medarbetare och det är garantin som handlar om vårt bemötande och vår service. Personer som kontaktar oss behöver bara ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med personen de söker. Vi försöker lägga besök på tider och platser som passar den som söker oss. Vi uttrycker oss klart och tydligt i tal och skrift. Vi utgår från mottagarens önskemål, situation och det behov av information, hjälp eller stöd som din mottagare har.

Värdegrundsarbete tillsammans

När vi bygger broar mellan oss skapas det nya möjligheter som utvecklar verksamheterna och höjer kvaliteten för våra medborgare. I samband med värdegrundsarbetet har grundsärskolan tillsammans med deltagare från omsorgen, gymnasiesärskolan och elever från grundskolan haft projektet ”Tillsammans kan vi förändra och förändras”.

De har spelat in låten ”Tillsammans” och ”Vi står kvar” och även en konsert, en konsertfilm och en musikal ”Att flyga högt” som speglar kommunens vision och kärnvärden. ”Tillsammans” är nu inte längre ett projekt, utan ett arbetssätt som berikar och lyfter våra verksamheter. Till exempel genomför grundsärskolan bingo för de äldre och förskolan och grundskolan delar med sig av sång, musik och kreativitet.

Filmen #mittsölvesborg

Baserat på låten "Tillsammans" spelades reklamfilmen #mittsölvesborg in. Det är en kortfilm som skildrar människorna, värmen och livet i Sölvesborg. Filmen visar att det är människorna som bor och är verksamma i Sölvesborg som tillsammans formar orten till vad den är. Du hittar filmen nedan.

För dig som studerar

För Sölvesborgs kommun som arbetsgivare är det viktigt att ha kontakt med dig som studerar. Din kunskap tillför oss ny kunskap och samtidigt får du en inblick i vår verksamhet och olika yrken som vi har. Det beror på skolform, ålder och utbildning hur samarbetet kan se ut.

Vi är positiva till förfrågningar från dig som studerar och vi försöker att tillmötesgå studenters önskemål så långt det är möjligt!

Examensarbete och uppsatser

Vi i Sölvesborgs kommun är intresserade av att lära nytt och ser utbyte med studenter som en plattform för detta. Det finns därför ofta möjligheter att skriva uppsatser i samarbete med våra verksamheter.

Praktik

I största möjliga mån försöker vi inom Sölvesborgs kommun erbjuda praktikplatser för studerande på högstadiet, gymnasiet, högskola, yrkeshögskola eller arbetssökande.

Studentmedarbetare

Letar du efter ett extra arbete vid sidan av högskolestudierna som samtidigt ger dig relevant och värdefull arbetslivserfarenhet? Då kan det genom Sölvesborgs kommun finnas möjligheter till detta genom anställningsformen studentmedarbetare. Du arbetar då 15 timmar per vecka utanför dina heltidsstudier.

Sommarjobb och semestervikarier

Vi tar varje sommar emot semestervikarier, framförallt inom omsorgen, men även inom andra verksamheter.

Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2019
Sidan publicerad av: Personalkontorets webbredaktör
Näringsliv och arbete