Nätverk och projekt

Handel i Sölvesborg

Inom handel arbetar vi bland annat med kompetensutveckling, brottsförebyggande arbete, bevarandet av vår medeltida stadskärna, att få hit nya butiker och med olika evenemang knutna till handeln, till exempel modevisningar och barnaktiviteter. Inom området handelsutveckling samarbetar Sölvesborgs kommun med Handelsföreningen och Fastighetsägarna.

Landsbygdsutveckling

Vi arbetar med boende, service och fritid, sysselsättning och marknadsföring för landsbygden tillsammans med kommunbygderådet i Sölvesborg. Kommunbygderådets medlemmar består av hembygdsföreningar, idrottsföreningar och hamnföreningar. Kommunbygderådet Sölvesborg är sedan i sin tur lokalavdelningen av en rikstäckande organisation, Hela Sverige ska leva, som arbetar för en levande landsbygd. Det är en ideell organisation, partipolitisk och religiöst obunden, vars målsättning är att främja utvecklingen på landsbygden.

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är ett samverkansforum mellan Sölvesborgs kommun och det privata näringslivet. Kommunstyrelsens ordförande, näringslivschef och utbildningschef för gymnasieskolan är fasta deltagare, medan övriga 7-12 platser kommer från privata näringslivet, med spridning från olika branscher. En av rådets viktigaste uppgifter är att påverka och driva strategiska frågor för Sölvesborgs näringsliv.

Andra samarbeten

Vi samarbetar även med Företagarna, Svenskt näringsliv och Arbetsförmedlingen på flera olika sätt.

Till exempel har vi under 2018 ett integrationsprojekt tillsammans med Arbetsförmedlingen, vars syfte är att ta tillvara på nyanländas kompetens och minska tiden från ankomst till att komma i arbete, samt bidra till näringslivets kompetensförsörjning. Projektets namn är Praktikplatser och Arbete i Privat sektor (förkortas PAP).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2018
Sidan publicerad av: Nicolina Sällberg
Näringsliv och arbete