Nätverk och projekt

Handel i Sölvesborg

Inom handel arbetar vi bland annat med kompetensutveckling, brottsförebyggande arbete, bevarandet av vår medeltida stadskärna, att få hit nya butiker och med olika evenemang knutna till handeln, till exempel modevisningar och barnaktiviteter. Inom området handelsutveckling samarbetar Sölvesborgs kommun med Handelsföreningen och Fastighetsägarna.

Landsbygdsutveckling

Vi arbetar med boende, service och fritid, sysselsättning och marknadsföring för landsbygden tillsammans med kommunbygderådet i Sölvesborg. Kommunbygderådets medlemmar består av hembygdsföreningar, idrottsföreningar och hamnföreningar. Kommunbygderådet Sölvesborg är sedan i sin tur lokalavdelningen av en rikstäckande organisation, Hela Sverige ska leva, som arbetar för en levande landsbygd. Det är en ideell organisation, partipolitisk och religiöst obunden, vars målsättning är att främja utvecklingen på landsbygden.

Näringslivsråd

Näringslivsrådet är ett samverkansforum mellan Sölvesborgs kommun och det privata näringslivet. Kommunstyrelsens ordförande, näringslivschef och utbildningschef för gymnasieskolan är fasta deltagare, medan övriga 7-12 platser kommer från privata näringslivet, med spridning från olika branscher. En av rådets viktigaste uppgifter är att påverka och driva strategiska frågor för Sölvesborgs näringsliv. Rådet arbetar med vad som ska göras, inte hur

Näringslivsrådet ska tillsammans skapa ett näringslivsklimat som bidrar till kommunens utveckling.

Representanter i Näringslivsrådet 2018

 • Heléne Björklund, kommunstyrelsens ordförande Sölvesborgs kommun
 • Stefan Olofsson, näringslivschef Sölvesborgs kommun
 • Roger Svanberg, utbildningschef Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund (Furulundsskolan)
 • Carina Centrén, Solixx
 • Sven Karlsson, Larsson & Karlsson Modekläder
 • Elin Daufeldt, Exmira
 • Frank Arnesson, Säljsam Invest
 • Sofia Lindqvist Lacinai, Sweden rock festival
 • Richard Karlsson, Sölvesborg Mjällby Sparbank
 • Jonna Hermansson, Norje Smide
 • Jörgen Granath, Ventex

Möten

Rådet träffas 3-4 gånger per år, men antalet mötet kan utökas vid behov. Sölvesborgs kommun är sammankallande och eventuella frågor som man vill ska tas upp mailas i förväg till näringslivschefen.

Rådets representanter

Näringslivsrådets representanter ansvarar för att kommunicera rådets arbete i sina nätverk, för att skapa vi-anda och ökad delaktighet i näringslivsfrågor. Engagemang och lösningsfokus ska vara nyckelord i detta arbetet.

Syfte

Syftet är att vara ett råd som aktivt påverkar och driver strategiskt viktiga frågor. Näringslivsrådet ska även fungera som ett forum för informationsutbyte, synpunkter och frågeställningar mellan näringsliv och kommun, för att ge ökad insikt om varandras förutsättningar.

Rådet är även en viktig remissinstans där till exempel etableringsfrågor, företagsområden, kompetensutveckling, nyföretagande tas upp. Vid behov tas frågor med till andra nätverk, föreningar och/eller arbetsgrupper och därefter återkoppling i näringslivsrådet.

Andra samarbeten

Vi samarbetar även med Företagarna, Svenskt näringsliv och Arbetsförmedlingen på flera olika sätt.

Till exempel har vi under 2018 ett integrationsprojekt tillsammans med Arbetsförmedlingen, vars syfte är att ta tillvara på nyanländas kompetens och minska tiden från ankomst till att komma i arbete, samt bidra till näringslivets kompetensförsörjning. Projektets namn är Praktikplatser och Arbete i Privat sektor (förkortas PAP).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 oktober 2018
Sidan publicerad av: Nicolina Sällberg
Näringsliv och arbete