Serveringstillstånd

Ett plastglas med öl på ett bord bredvid en grön glasflaska

Foto: Pär Johansson

För att få sälja och servera alkoholdrycker behövs i de flesta fall ett serveringstillstånd. Vilken typ av tillstånd som är aktuellt beror på var, till vilka och hur lång tid serveringen avser.

I Sölvesborgs kommun ansvarar kommunstyrelsen för ärenden rörande serveringstillstånd. Kommunledningsförvaltningen är ansvarig förvaltning och ärendena handläggs av alkoholhandläggaren.

Följande typer av tillstånd går att söka:

  • Ansökan om serveringstillstånd
  • Ändring i befintligt tillstånd
  • Anmälan om serveringsansvarig personal
  • Anmälan om Cateringtillfälle
  • Anmälan om provsmakningstillfälle
  • Anmälan om kryddning av snaps

E-tjänst serveringstillstånd

Genom vår E-tjänst kan du bland annat söka om nya tillstånd, ändra befintliga tillstånd och justera din lista med serveringsansvariga. För att använda e-tjänsten krävs BankID. Saknar du BankID eller har andra frågor kan du kontakta alkoholhandläggaren via e-post servering@karlshamn.se

» Gå till E-tjänst för serveringstillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Åldergräns på 20 år och kunskapsprov enligt alkohollagen

Viktigt att tänka på är att den som söker ett serveringstillstånd enligt alkohollagen (SFS 2010:1622länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) måste vara minst 20 år gammal och både personligt och ekonomiskt skötsam. Du som ansöker om serveringstillstånd kan behöva avlägga ett kunskapsprov i alkohollagen. Detta är ett prov som Folkhälsomyndigheten i Sverige ansvarar för. Mer information om deras verksamhet och detaljer kring kunskapsprovet finner du på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Provet genomförs hos kommunens handläggare, bokas på e-post: servering@karlshamn.se

Serveringstillstånd behövs inte om följande förutsättningar är uppfyllda:

  1. Servering avser ett enstaka tillfälle till vissa i förväg bestämda personer.
  2. Serveringen sker utan vinstintresse och utan kostnader för deltagarna än själva kostnaden för inköp av dryckerna.
  3. Serveringen sker i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Ansöknings- och tillsynsavgifter för servering av alkohol och försäljning av folköl

  • Se prislista gällande avgifter för serveringstillstånd, samt rörlig och fast årlig tillsynsavgift

Folköl

Folköl är detsamma som öl klass II. Folköl är en maltdryck med en alkoholhalt mellan 2,25- 3,5 %. (öl med högre volymprocent kallas för starköl).

Anmälan om försäljning och servering av folköl klass II

Det finns inte något särskilt tillstånd att söka för den som vill bedriva detaljhandel och/eller servering av folköl. Däremot ska en anmälan om verksamheten göras till den kommun där försäljningen sker. Om ett försäljningsställe byter ägare är det viktigt att observera att den nya ägaren måste skicka in en ny anmälan till kommunen. Anmälan görs genom vår E-tjänst.

» Gå till E-tjänst för anmälan om försäljning och servering av folköllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning

Den som bedriver försäljning/servering av folköl ska utföra särskild tillsyn. För denna tillsyn ska det finnas ett lämpligt program utformat för verksamheten, ett egenkontrollprogram. Programmet ska upprättas av den som är ansvarig för butiken/serveringsstället där det framgår hur denne tillsammans med övrig personal ska arbeta för att gällande rättsregler följs.

Anmälan om försäljning och servering av folköl tillsammans med egenkontrollprogram ska skickas in till kommunen innan försäljning eller servering påbörjas. En blankett för egenkontrollprogram hittar du längst ned på denna sida, under relaterade dokument. E-tjänst för anmälan om folkölsförsäljning hittar du nedan under relaterade länkar. Mer detaljerad information om folköl finner du nedan i kommunens upprättade riktlinjer under avsnitt 5.

Senast uppdaterad: 05 februari 2020

Skriv ut
Näringsliv och arbete