Konkurrensutsatt verksamhet

Konkurrens gynnar dig som konsument, samtidigt som det breddar utbudet och priserna på marknaden. För att konkurrensen ska fungera finns det regler som säkerställer att konkurrensen sker på rätt sätt.

Konkurrensverket är en tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen. Konkurrens- och upphandlingsreglerna finns till för att:

  • konkurrensen mellan företagen ska utnyttjas till nytta för konsumenterna och samhällsekonomin
  • företagen ska ha lika förutsättningar att konkurrera
  • ageranden som begränsar konkurrensen ska undanröjas
  • det företag som säljer de efterfrågade varorna och tjänsterna mest förmånligt ska vinna.

Det är konkurrenslagen som sätter ramarna för vilka regler som gäller. Både offentliga och privata företagare ska ha samma eller liknande villkor om de rör sig på samma känsliga konkerrensutsatta marknad.

Av principen om icke-diskriminering är det förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer på grund av nationalitet. Av likabehandlingsprincipen följer att alla leverantörer ska behandlas lika.

För dig som är egenföretagare

Sölvesborgs kommun vill främja näringslivet i hela kommunen. Vi tycker att det är inspirerande med egenföretagare, men det finns vissa saker som du behöver tänka på kring din verksamhet. Du som är egenföretagare får exempelvis inte ingå i samarbeten som begränsar konkurrensen. Det innebär att du inte får förbestämma priser med andra företagare eller dela upp marknaden mellan dig och parter inom din bransch. Det är inte heller tillåtet för dig att missbruka din dominerande ställning på marknaden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2017
Sidan publicerad av: Louise Lundell
Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här. OK