Konkurrensutsatt verksamhet

Konkurrensutsättning är när en kommun prövar om ett privat företag, en förening eller ett kooperativ helt eller delvis kan driva kommunalt finansierad verksamhet. Detta istället för att kommunen driver verksamheten själva. Syftet med konkurrensprövning är att bredda antalet utförare.

Konkurrensprövning kan ske genom Lagen om valfrihetssystem (LOV), Lagen om offentlig upphandling (LOU) och genom auktorisation.

Konkurrensutsatta verksamheter enligt LOV

I Sölvesborg är hemtjänst och särskilt boende konkurrensutsatta enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Privata leverantörer kan välja att utföra endast serviceinsatser, endast omvårdnadsinsatser eller både och. I omvårdnadsinsatser ingår även delegerade och instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Leverantören kan välja att vara verksam i hela kommunen eller i ett eller flera av de områden som kommunen har delats in i.

Krav och villkor

Företag, kooperativ eller ideella organisationer ansöker hos kommunen om att bli godkända som leverantörer.

De leverantörer som ansöker och uppfyller våra krav blir godkända. När kommunen och leverantören har tecknat ett avtal kan den enskilde välja att anlita leverantören. Ersättningen är ett fast pris som bestäms och utbetalas av kommunen.

De krav och villkor som gäller för att bli godkänd finns beskrivna i förfrågningsunderlaget. Som leverantör ska du även över tid leva upp till de krav som ställs i ansökan och i kravspecifikationen.

Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta

LOV-handläggare Åsa Högstedt 
Telefon: 0456-81 60 54
E-post: asa.hogstedt@solvesborg.se

eller

Verksamhetschef Lena Wilson-Ericsson
Telefon: 0456-81 60 76
E-post: lena.wilson-ericsson@solvesborg.se

Förfrågningsunderlag hemtjänst »

Bilagor till förfrågningsunderlag hemtjänst: 

Bilaga 1 »
Bilaga 2 »
Bilaga 3 »
Bilaga 4 »
Bilaga 5 »
Bilaga 6 »
Bilaga 7 »
Bilaga 8 »
Bilaga 9 »
Bilaga 10 »
Bilaga 11 »
Bilaga 12 »
Bilaga 13 »
Bilaga 14 »
Bilaga 15 »
Bilaga 16 »
Bilaga 17 »
Bilaga 18 »
Bilaga 19 »
Bilaga 20 »
Bilaga 21 »
Bilaga 22 »
Bilaga 23 »
Bilaga 24 »
Bilaga 25 »
Bilaga 26 »
Bilaga 27 »
Bilaga 28 »
Bilaga 29 »

Förfrågningsunderlag särskilt boende » 

Bilagor till förfrågningsunderlag särskilt boende:

Bilaga 1 »
Bilaga 2 »
Bilaga 3 »
Bilaga 4 »
Bilaga 5 »
Bilaga 6 »
Bilaga 7 »
Bilaga 8 »
Bilaga 8.1 »
Bilaga 9 »
Bilaga 10 »
Bilaga 11 »
Bilaga 12 »
Bilaga 13 »
Bilaga 14 »
Bilaga 15 »


Skicka ansökan till:

Sölvesborgs kommun
Omsorgsverksamheten
294 80 SÖLVESBORG
Märk kuverten: Ansökan extern leverantör enligt LOV

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Näringsliv och arbete