Beroendevård i samverkan

Här har ni möjlighet att ta del av projektet "Beroendevård i samverkans" artikelserie. Artikelserien kommer totalt att innehålla fyra till fem...

Liv i livet

Liv i livet är en kurs som vänder sig till dig som av hälsoskäl har svårt att arbeta eller studera. Genom projektmedel från Europeiska socialfonden kommer fler ungdomar från Sölvesborg i åldrarna 18-24 år få chansen att gå Liv i livet.

Växa tillsammans – mentorskap i Sölvesborg

Vi behöver fler inbodda sölvesborgare som vill delta i Växa tillsammans! Växa tillsammans är ett ömsesidigt mentorskap mellan inbodda sölvesborgare och nyanlända sölvesborgare. Det ger nyanlända sölvesborgare ökade möjligheter till etablering och delaktighet i samhället, medan den inbodda sölvesborgaren får nya perspektiv och kunskaper om andra kulturer. 

Ägarmedgivande i samband med bostadsanpassningsbidrag

Ett utslag i Högsta förvaltningsdomstolen gör att kommunerna inte kan kräva ett ägarmedgivande i samband med ansökan.

Välkommen till vår tidning!

DV står för ”Daglig Verksamhet” och är en sysselsättning för oss med olika funktionsnedsättningar. Nu kan du läsa vårt decembernummer.

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Omsorgskontoret
Telefon: 0456-81 63 32
Telefax: 0456-129 87
omsorgsverksamheten@
solvesborg.se

Personal omsorgskontoret »
Bistånds- & LSS-handläggare »

Bemanningsenheten:
Enhetschef Lorine Ingemansson
Telefon: 0456-81 67 50

Individ- & Familjeomsorgen
Telefon: 0456-81 63 00
Telefax: 0456-154 96
ifo@solvesborg.se

Personal administrationen

Besöksadress båda avdelningarna:
Stadshuset, Repslagaregatan 1

Postadress båda avdelningarna:
Sölvesborgs kommun 
294 80 SÖLVESBORG 

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-05-26 Ansvarig: Camilla Eriksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommundirektör Roger Zetterqvist. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »