Anhörigstöd och avlastning

När man vårdar en anhörig är det lätt att glömma bort sig själv eller inte få någon egen tid. Samtidigt är det mycket viktigt att du som vårdar får egen stimulans, för att du ska kunna orka att hjälpa till. Ibland kan du behöva råd och information, hjälp med att lösa problem som har uppstått eller bara vara för dig själv utan ansvar, om så bara för en liten stund.

Med anhörigvårdare menas den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder inte längre klarar av vardagen på egen hand. Anhörigvårdaren kan vara maka eller make, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller annan närstående.

Verksamheten är ett samarbete mellan kommunens omsorgsförvaltning, primärvården, intresseorganisationer och frivilliga organisationer.

Anhörigstödet innehåller:

  • Telefontid
  • Enskilda samtal
  • Samtalsgrupp (erfarenhetsutbyte i grupp)
  • ”Mötesplats” Information/föreläsningar
  • Att få hjälp med att ta reda på vart och till vem man vänder sig med sina frågor

Kontakt

Om du vill ansöka om anhörigstöd ska du kontakta någon av biståndshandläggarna på Sölvesborgs kommun. Du kan även kontakta Christina Hallberg, anhörigsamordnare, om du har frågor kring de olika insatserna.

Christina Hallberg
Anhörigsamordnare
Telefon: 0456-81 67 45
Mobiltelefon: 0768-60 01 53
E-post: christina.hallberg@solvesborg.se

Biståndshandläggare i Sölvesborgs kommun

Ann-Louise Zander, Falkvik, Norje och Sandbäck

Emelie Kunis, Mjällby och Hörvik

Malin Åfeldt (föräldraledig) vik. Sara Larsson, Södra Innerstan

Susanne Nyborg, Hällevik/Nogersund

Vik. Elin Elofsson, Norra Innerstan och Duvan

Camilla Söderling, SoL under 65 år

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2017
Sidan publicerad av: Louise Lundell
Omsorg och hjälp
Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här. OK