Fonder för studerande

Fonder för studerande finns till för dig som studerar eller ska studera och har behov av ett extra ekonomiskt stöd. Fonderna är listade i bokstavsordning.

Stiftelsen Bertholdssons stipendiefond

Stipendiefonden skall vara avsedd till eftergymnasiala studier i kyrkomusik eller teologi. Om det inte finns någon lämplig sökande kan även tekniskt studerande som går sitt andra år vid högskola, godkännas som sökande för erhållande av utdelning ur stipendiefonden. Utdelning sker till sökande som den 1 juli utdelningsåret inte uppnått 30 års ålder. Sökande skall i första hand vara född i Gammalstorps församling och i andra hand i övriga Sölvesborgs kommun. - Stiftelsen Bertholdsson

Ansökan till stiftelsen Bertholdssons stipendiefond

Ansökningsblanketten finns endast tillgänglig under ansökningstiden. Annonsering sker i april. Sista ansökningsdag är 30 april. Nämnden beslutar om utdelning i juni.

Till ansökan ska du bifoga:

 • Personbevis som styrker att vederbörande är född i Gammalstorps församling eller annan församling i Sölvesborgs kommun.
 • Avskrift av betyg från genomförda eftergymnasiala studier i kyrkomusik eller teologi alternativt av betyg från genomförda högskolestudier med teknisk inriktning.
 • Intyg om antagning för eftergymnasiala studier i kyrkomusik eller teologi alternativt intyg om antagning för högskolestudier med teknisk inriktning.

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
Stiftelsen Bertholdssons stipendiefond
Barn- och utbildningsnämnden
294 80 SÖLVESBORG

Stiftelsen Gammalstorps studiefond

Stipendieberättigade är studerande som under ansökningsåret fyller högst 24 år. Bidragsberättigad ska vara folkbokförd i Gammalstorps församling enligt indelning 1999 (man folkbokförs inte längre i en församling, utan i en kommun. Men skulle du 1999 ha tillhört Gammalstorp, så kan du söka ur fonden) eller ha någon förälder som är född i Gammalstorps församling. - Gammalstorps studiefond

Ansökan till stiftelsen Gammalstorps studiefond

Ansökningsblanketten finns endast tillgänglig under ansökningstiden. Annonsering sker i januari. Sista ansökningsdag är 20 januari. Nämnden beslutar om utdelning i februari.

Till ansökan ska bifogas:

 • Personbevis som styrker att vederbörande skulle varit folkbokförd i Gammalstorps församling enligt 1999 års indelning, eller att någon av föräldrarna är född i Gammalstorps församling.
 • Avskrift av slutbetyg från genomförda grundskolestudier.
 • Intyg om antagning vid läroanstalt.

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
Stiftelsen Gammalstorps studiefond
Barn- och utbildningsnämnden
294 80 SÖLVESBORG

Stiftelsen Gunnar Nilssons stipendiefond

Stipendiefonden är avsedd för elever som kommer från Ysane församling (enligt den gamla indelningen i församlingar) och efter avslutad gymnasieexamen avser att studera vidare vid högskola eller yrkesutbilda sig. - Stiftelsen Gunnar Nilsson

Stipendieberättigade personer:

 • Studerande som kommer från Ysane församling dvs. är född eller uppvuxen där. Tillfällig eller kortvarig folkbokföring i Ysane församling kvalificerar inte för stipendiet, inte heller folkbokföring inför gymnasieexamen.
 • Sökanden ska avse att bedriva fortsatta studier eller yrkesutbilda sig.
 • Sökanden som under ansökningsåret högst fyller 24 år.

Ansökan till stiftelsen Gunnar Nilssons stipendiefond

Ansökningsblanketten finns endast tillgänglig under ansökningstiden. Annonsering sker 21 augusti och sista ansökningsdag är 12 september. Nämnden beslutar om utdelning i oktober.

Till ansökan ska du bifoga:

 • Personbevis som styrker att sökanden är född eller uppvuxen i Ysane församling.
 • Intyg om avlagd gymnasieexamen.
 • Intyg om antagning vid läroanstalt eller för pågående studier.

Om du inte har tillgång till en skrivare kan du hämta ansökningsblanketten på Medborgarkontoret i Sölvesborg.

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
Stiftelsen Gunnar Nilssons Stipendiefond
Barn- och utbildningsnämnden
294 80 SÖLVESBORG

Stiftelsen Magnussons donationsfond

Studerande ungdomar - folkbokförda eller tidigare folkbokförda i Sölvesborgs kommun som under ansökningsåret fyller högst 24 år och som avslutat årskurs 9 vid grundskolans högstadium i Sölvesborgs kommun samt avslutat gymnasieutbildning, kan ansöka om medel ur fonden som hjälp till fortsatta högskolestudier eller vidare yrkesutbildning. - Stiftelsen Magnussons

Ansökan till Magnussons donationsfond

Ansökningsblanketterna finns endast tillgängliga under ansökningstiden. Annonsering sker 21 augusti och sista ansökningsdag är 12 september. Nämnden beslutar om utdelning i november.

Till ansökan ska du bifoga:

 • Personbevis som styrker att sökanden är eller har varit folkbokförd i Sölvesborgs kommun.
 • Avskrift av slutbetyg från grundskolans högstadium i Sölvesborgs kommun.
 • Intyg om antagning vid läroanstalt med uppgift om beräknad studietid, eller
 • Intyg om pågående studier innevarande läsår.

Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Om du inte har tillgång till en skrivare kan du hämta ansökningsblanketten på Medborgarkontoret i Sölvesborg.

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
Stiftelsen Magnussons donationsfond
Barn- och utbildningsnämnden
294 80 Sölvesborg

Stiftelsen Swanlundska fonden - Studerande ungdomar

Studerande ungdomar - folkbokförda eller tidigare folkbokförda i Sölvesborgs församling och som genomgått Bokelundsskolans högstadium i Sölvesborg kan ansöka ur fonden. Ansökan avser fortsatta skolstudier eller vidare yrkesutbildning. Bidrag kan inte erhållas retroaktivt. Förstagångssökande ska vara högst 25 år under ansökningsåret. - Stiftelsen Swanlundska fonden

Ansökan till stiftelsen Swanlundska fonden

Ansökningsblanketterna finns endast tillgängliga under ansökningstiden. Annonsering sker 25 mars och utdelning den 1 juni. Ansökan skall vara inkommen senast den 18 april.

Till ansökan ska du bifoga:

 • personbevis som visar att du är eller har varit folkbokförd i Sölvesborgs församling,
 • avskrift av betyg från grundskola,
 • studieintyg som visar vilka kurser du genomfört på universitet, högskola eller liknande,
 • intyg om pågående studier
 • uppgift om vilka studier som ska bedrivas kommande läsår.

Ansökan sänds till:
Styrelsen för Swanlundska fonden
c/o Lena Mattsson
294 80 Sölvesborg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2017
Sidan publicerad av: Louise Lundell
Omsorg och hjälp
Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här. OK