Fonder övriga

Här hittar du övriga fonder som Sölvesborgs kommun förvaltar.

Stiftelsen Balkenhausens samfond

Fondens avkastning ska användas till nyttigt, förskönande eller välgörande ändamål inom före detta Sölvesborgs stad. Avkastningen får ej användas för minskning av skatter, höjning av tjänstemännens löner, betalning av skulder, gäldande av förut beslutade företag eller för anslag eller bidrag till socialistiska-, arbetare- eller nykterhetsföreningar eller till ändamål som utgöra syften för nämnda slags föreningar. - Stiftelsen Balkenhausen

Ansökan till stiftelsen Balkenhausens samfond

Ansökningsblanketten finns endast tillgänglig under ansökningstiden. Senaste ansökningsdag för denna fond är 31 oktober och beslut tas av fullmäktige i december samma år.

Ansökan görs via skrivelse till Sölvesborgs kommun, Balkenhausenfonden, 294 80 Sölvesborg eller via mail till info@solvesborg.se med rubrik "Balkenhausenfonden". Om du inte har tillgång till en skrivare kan du hämta ansökningsblanketten på Medborgarkontoret i Sölvesborg.

Utdelningsansvarig: Kommunfullmäktige efter förslag från samfondens styrelse.
Samfondens styrelse ska bestå av fyra ledamöter varav två ska vara köpmän eller industriidkare. Kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande i fondstyrelsen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2017
Sidan publicerad av: Nicolina Sällberg
Omsorg och hjälp
Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här. OK