Stöd till barn och ungdom

Barn och ungdomar på skolorna i Sölvesborgs kommun har rätt till att få både stöd och hjälp, om det behövs. Därför finns elevhälsans organisation.

Den centrala elevhälsans uppgift är att stödja rektor, lärare, arbetslag, barn och ungdomar och deras föräldrar genom att bidra med spetskompetens och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling.

På den centrala Elevhälsan samordnas specialpedagoger, speciallärare, psykologer och kurator. Genom en samlad central elevhälsoorganisation kan de specifika yrkesgrupperna:

  • utbyta erfarenheter
  • nyttja varandras kompetenser
  • utvärdera och utveckla arbetsmetoder

Detta är för att på bästa sätt stödja det lokala elevhälsoarbetet.

Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2017
Sidan publicerad av: Louise Lundell
Omsorg och hjälp
Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här. OK