Invandring och integration

Under de senaste åren har det kommit många människor till Sverige, från andra länder. Vissa av personerna som anländer har flytt från krig, medan andra har kommit hit frivilligt. Sölvesborgs kommun arbetar med många olika insatser för de nyanlända som kommer hit till Sölvesborg. Kommunen hjälper bland annat till med förskola, skola, bostad och Svenska för invandrare (SFI).

Integrationsavdelningen på Individ- och familjeomsorgen ger kommunens stöd och hjälp till dig som fått asyl i Sverige och som har kommunplacerats i Sölvesborgs kommun. Kommunens målsättning är att varje nyanländ som kommer hit ska få kunskaper om det svenska samhället och få möjligheter att delta i samhällslivet hos oss i Sölvesborg.

Här kan du läsa mer om tolk, arbete för nyanlända, SFI, och vilket stöd du kan få i Sölvesborgs kommun.

Läs mer

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2017
Omsorg och hjälp

Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här.