Mötesplatser

Äldre damer sitter samlade vid ett långbord och sjunger allsång. Damerna ser glada ut.

Mötesplatser i Sölvesborgs kommun.

Det finns idag två öppna mötesplatser för seniorer. Inne i centrala Sölvesborg, på S:t Ibbsgatan 1 D, ligger Duvans mötesplats och i Mjällby, på Sockenvägen 5, ligger Svalans mötesplats.

Från och med torsdagen den 12 mars stänger Sölvesborgs kommun sina mötesplatser Duvan och Svalan.

Bakgrunden till beslutet är Folkhälsomyndighetens bedömning av risken för allmän smittspridning av coronavirus som mycket hög i Sverige. Mötesplatserna kommer vara stängda tills vidare.

Äldre personer kan vara mer sköra och känsliga för infektioner än andra. Det är därför mycket viktigt att så långt som möjligt undvika att föra in smittor till våra boenden. Detta gäller såväl säsongsinfluensan som det nya coronaviruset (covid-19).

Mötesplatsernas personal kommer finns på plats på mötesplatserna under resten av veckan för att möta personer som inte nåtts av informationen att det är stängt, samt ombesörja att de personer som vanligtvis äter på mötesplatsen får kontaktuppgifter till biståndshandläggare gällande ansökan om matdistribution.

Mötesplatsernas personal kommer därefter omplaceras så att de kan arbeta med socialt arbete på kommunens särskilda boenden under tiden som mötesplatserna är stängda.

Läs mer

Kontakt

Aktivitetsledare mötesplatser
Camilla Enarsson
Telefonnummer: 0456-81 69 19
E-post: camilla.enarsson@solvesborg.se

Anki Olofsson
Telefonnummer: 0456-81 60 58
E-post: anne-christin.olofsson@solvesborg.se

Fixartjänsten
Jimmy Malmborg
Telefonnummer: 0456-81 60 20
Telefontid måndag-fredag 08.00-09.00
E-post: jimmy.malmborg@solvesborg.se

Mötesplatschef
Christina Nordin
Telefonnummer: 0456-81 60 38
E-post: christina.nordin@solvesborg.se

Senast uppdaterad: 12 mars 2020

Skriv ut
Omsorg och stöd