Korttidsboende, växelvård och avlastning


Utsikten är ett korttidsboende. Det ryms i särskilda boendet Slottsgården. Det är ett tillfälligt boende för dig som behöver personlig omvårdnad, aktivering och stimulans.

För korttidsvistelse, växelvård och avlastning krävs beslut från biståndshandläggare.

Syftet med korttidsvistelsen kan t.ex. vara:

  • Att ge avlastning för anhörig.
  • Tid att utreda om du kan återgå till ditt egna hem efter en sjukhusvistelse eller behöver särskilt boende.
  • Att tillgodose omvårdnaden under väntan på plats i särskilt boende.
  • Att ge möjlighet att återhämta dig efter sjukdom eller skada.

Läs mer - Broschyr om Utsikten »

Pilen är en avdelning på Gerbogården som är till för växelvård och avlastning.

Växelvård och avlastning är en form av korttidsvård, utformad för dig som bor hemma och av olika anledningar behöver perioder av förändring i vardagen. Här får du möjlighet till trevlig samvaro och aktiviteter. Samtidigt får närstående som stöttar dig möjlighet till vila och egen tid.

Som gäst på både Utsikten och Pilen är du delaktig i din träning. Med träning menas aktivitet i det dagliga livet. Personal finns till hands för vägledning och ger hjälp till självhjälp.

Hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå ingår.

För mer information om korttidsboende, växelvård och avlastning kontaktar du biståndshandläggare för ditt område. Dessa telefonnummer och mailadresser hittar du under kontaktuppgifteröppnas i nytt fönster.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Sidan publicerad av: Omsorgskontorets webbredaktör
Omsorg och stöd