Dödsboanmälan

När våra nära familjemedlemmar dör ska det vanligtvis göras en bouppteckning. Men om din anhöriges tillgångar inte täcker mer än begravningskostnaden ersätts bouppteckningen med en dödsboanmälan. Efter att en dödsboanmälan har uträttas ska den överlämnas till Skatteverket, där den bokförs.

När våra nära anhöriga dör behöver vi enligt svensk lag inrätta en bouppteckning över den avlidnes tillgångar och skulder. Men det finns ett undantag. Om din anhöriges tillgångar inte täcker mer än begravningskostnaden ersätts bouppteckningen med en dödsboanmälan. Den ska inrättas inom två månader efter din anhöriges bortgång. Det är endast socialnämnden som har rätt att göra en dödsboanmälan, med vanligtvis delegerar de rätten att besluta om dödsboanmälan till någon tjänsteman hos kommunen.

Tillgångarna som finns i din anhöriges hem ska i första hand användas som betalning av begravningskostnaden. Det innebär att övriga skulder och räkningar får vänta tills att boets hela omfattning är klarlagt.

Om du har några frågor kring dödsboanmälningar, kontakta budget- och skuldrådgivare Sandor Bolla eller Försörjning- och integrationsavdelningen på Individ- och familjeomsorgen på Sölvesborgs kommun.

Nybesökstelefon ekonomiskt bistånd
Telefon: 0456-81 63 10
Telefontider: måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 09:00-09:45

Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 maj 2019
Omsorg och stöd