Fonder för studerande

Fonder för studerande finns till för dig som studerar eller ska studera. Fonderna är listade i bokstavsordning.

Stiftelsen Bertholdssons stipendiefond

Stipendiefonden skall vara avsedd till eftergymnasiala studier i kyrkomusik eller teologi. Om det inte finns någon lämplig sökande kan även tekniskt studerande som går sitt andra år vid högskola, godkännas som sökande för erhållande av utdelning ur stipendiefonden. Utdelning sker till sökande som den 1 juli utdelningsåret inte uppnått 30 års ålder. Sökande skall i första hand vara född i Gammalstorps församling och i andra hand i övriga Sölvesborgs kommun. - Stiftelsen Bertholdsson

Ansökan till stiftelsen Bertholdssons stipendiefond

Ansökningsblanketten finns endast tillgänglig under ansökningstiden. Annonsering sker i april.  Nämnden beslutar om utdelning i juni.

Till ansökan ska du bifoga:

 • Personbevis som styrker att vederbörande är född i Gammalstorps församling eller annan församling i Sölvesborgs kommun.
 • Avskrift av betyg från genomförda eftergymnasiala studier i kyrkomusik eller teologi alternativt av betyg från genomförda högskolestudier med teknisk inriktning.
 • Intyg om antagning för eftergymnasiala studier i kyrkomusik eller teologi alternativt intyg om antagning för högskolestudier med teknisk inriktning.
 • Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
Stiftelsen Bertholdssons stipendiefond
Barn- och utbildningsnämnden
294 80 SÖLVESBORG

Upplysningar lämnas av Lena Mattsson, tel. 0456-81 61 90, lena.mattsson@solvesborg.se

Stiftelsen Gammalstorps studiefond

Stipendieberättigade är studerande som under ansökningsåret fyller högst 24 år. Bidragsberättigad ska vara folkbokförd i Gammalstorps församling enligt indelning 1999 (man folkbokförs inte längre i en församling, utan i en kommun. Men skulle du 1999 ha tillhört Gammalstorp, så kan du söka ur fonden) eller ha någon förälder som är född i Gammalstorps församling. - Gammalstorps studiefond

Ansökan till stiftelsen Gammalstorps studiefond

Ansökningsblanketten finns endast tillgänglig under ansökningstiden. Annonsering sker i januari. Sista ansökningsdag är 21 januari 2018. Nämnden beslutar om utdelning i februari.

Till ansökan ska bifogas:

 • Personbevis som styrker att vederbörande skulle varit folkbokförd i Gammalstorps församling enligt 1999 års indelning, eller att någon av föräldrarna är född i Gammalstorps församling.
 • Avskrift av slutbetyg från genomförda grundskolestudier.
 • Intyg om antagning vid läroanstalt.
 • Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
Stiftelsen Gammalstorps studiefond
Barn- och utbildningsnämnden
294 80 SÖLVESBORG

Upplysningar lämnas av Lena Mattsson, tel. 0456-81 61 90, lena.mattsson@solvesborg.se

Stiftelsen Gunnar Nilssons stipendiefond

Stipendiefonden är avsedd för elever som kommer från Ysane församling (enligt den gamla indelningen i församlingar) och efter avslutad gymnasieexamen avser att studera vidare vid högskola eller yrkesutbilda sig. - Stiftelsen Gunnar Nilsson

Ansökan till stiftelsen Gunnar Nilssons stipendiefond

Ansökningsblanketten finns endast tillgänglig under ansökningstiden. Annonsering sker i augusti. Nämnden beslutar om utdelning i oktober.

Till ansökan ska du bifoga:

 • Personbevis som styrker att sökanden är född eller uppvuxen i Ysane församling.
 • Intyg om avlagd gymnasieexamen.
 • Intyg om antagning vid läroanstalt eller för pågående studier.
 • Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
Stiftelsen Gunnar Nilssons Stipendiefond
Barn- och utbildningsnämnden
294 80 SÖLVESBORG

Upplysningar lämnas av Lena Mattsson, tel. 0456-81 61 90, lena.mattsson@solvesborg.se

Stiftelsen Magnussons donationsfond

Studerande ungdomar - folkbokförda eller tidigare folkbokförda i Sölvesborgs kommun som under ansökningsåret fyller högst 24 år och som avslutat årskurs 9 vid grundskolans högstadium i Sölvesborgs kommun samt avslutat gymnasieutbildning, kan ansöka om medel ur fonden som hjälp till fortsatta högskolestudier eller vidare yrkesutbildning. - Stiftelsen Magnussons

Ansökan till Magnussons donationsfond

Ansökningsblanketterna finns endast tillgängliga under ansökningstiden. Annonsering sker i augusti. Nämnden beslutar om utdelning i november.

Till ansökan ska du bifoga:

 • Personbevis som styrker att sökanden är eller har varit folkbokförd i Sölvesborgs kommun.
 • Avskrift av slutbetyg från grundskolans högstadium i Sölvesborgs kommun.
 • Intyg om antagning vid läroanstalt med uppgift om beräknad studietid, eller
 • Intyg om pågående studier innevarande läsår.
 • Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
Stiftelsen Magnussons donationsfond
Barn- och utbildningsnämnden
294 80 Sölvesborg

Upplysningar lämnas av Lena Mattsson, tel. 0456-81 61 90, lena.mattsson@solvesborg.se

Stiftelsen Swanlundska fonden - Studerande ungdomar

Studerande ungdomar - folkbokförda eller tidigare folkbokförda i Sölvesborgs församling och som genomgått Bokelundsskolans högstadium i Sölvesborg kan ansöka ur fonden. Ansökan avser fortsatta skolstudier eller vidare yrkesutbildning. Bidrag kan inte erhållas retroaktivt. Förstagångssökande ska vara högst 25 år under ansökningsåret. - Stiftelsen Swanlundska fonden

Ansökan till stiftelsen Swanlundska fonden

Ansökningsblanketterna finns endast tillgängliga under ansökningstiden. Annonsering sker i mars och utdelning den 1 juni.

Till ansökan ska du bifoga:

 • Personbevis som visar att du är eller har varit folkbokförd i Sölvesborgs församling.
 • Avskrift av betyg från grundskola.
 • Studieintyg som visar vilka kurser du genomfört på universitet, högskola eller liknande,
 • Intyg om pågående studier.
 • Uppgift om vilka studier som ska bedrivas kommande läsår.
 • Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
Överförmyndarnämnden
Styrelsen för Swanlundska fonden
294 80 Sölvesborg

Upplysningar lämnas av Marie Carlsson, Sölvesborgs församling, tel. 0456-554 45.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 januari 2018
Omsorg och stöd

Välkommen till Sölvesborgs kommuns nya hemsida! Sidan är fortfarande under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du fortfarande besöka vår gamla hemsida här.