Medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har ett övergripande ansvar för den medicinska kvaliteten och säkerheten i den kommunala hälso- och sjukvården.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) tar del av de registrerade avvikelser som berör den kommunala hälso- och sjukvården. Om en person i samband med vård eller behandling drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, allvarlig skada eller sjukdom, ansvarar MAS för beslut om att anmälan enligt Lex Maria ska göras.

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Tf Hanna Nilsson
Telefon: 0456-81 64 86
E-post: hanna.nilsson@solvesborg.se

Senast uppdaterad: 27 december 2019

Skriv ut
Sidan publicerad av: Omsorgskontorets webbredaktör
Omsorg och stöd