Kontaktuppgifter till personal inom Omsorgsförvaltningen

Här hittar du kontaktuppgifter till personal inom Omsorgsförvaltningen

När du klickar på länk nedan så kommer du snabbare till den platsen på denna sidan. Där ser du vilka områden respektive handläggare eller chef har hand om.

Under omsorgskontoret finns förvaltningschef, verksamhetschefer, chef för mötesplatserna, anhörigsamordnare, äldrekurator, IT-samordnare m fl.

Under handläggare finns enhetschef för handläggarna på myndighetsenheten/LOV-handläggare, biståndshandläggare, LSS-handläggare och avgiftshandläggare.

Under enhetschefer HSL (Hälso- och sjukvård) och särskilt boende finns även vårt korttidsboende och medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Under enhetschefer funktionshinder finns även enhetschef för bemanningen


Handläggare

Enhetschefer hemtjänst
Enhetschefer HSL och särskilt boende
Enhetschefer funktionshinder

Omsorgskontoret
 

Handläggare

LOV-handläggare/enhetschef för handläggarna
Åsa Högstedt
Telefon: 0456-81 60 54
asa.hogstedt@solvesborg.se

Biståndshandläggare SoL - Södra Innerstan
Adele Ahmetovic
Telefon: 0456-81 60 14
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
adele.ahmetovic@solvesborg.se

Biståndshandläggaren SoL - Norra innerstan och Duvan
Elin Elofsson
Telefon: 0456-81 64 06
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
elin.elofsson@solvesborg.se

Biståndshandläggare SoL - Hällevik och Nogersund
Jeanette Sundgren
Telefon: 0456-81 60 13
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar) Ledig måndagar
jeanette.sundgren@solvesborg.se

Biståndshandläggare SoL - Norje, Sandbäck och Falkvik
Susanne Nyborg
Telefon: 0456-81 64 04
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
susanne.nyborg@solvesborg.se

Biståndshandläggare SoL - Mjällby och Hörvik
Lisa Bjälkenborn
Telefon: 0456-81 60 16
Telefontid: 08:15-09:45 (ej onsdagar)
lisa.bjalkenborn@solvesborg.se

Vårdplaneringar på sjukhus, Utsikten och Trygg hemgång
Emma Sturesson
Telefon: 0456-81 64 05
emma.sturesson@solvesborg.se
och
Emelie Kunis
Telefon: 0456-81 60 12 Ledig fredagar
emelie.kunis@solvesborg.se

LSS-handläggare - Socialpsykiatri SoL/LSS
Camilla Söderling
Telefon: 0456-81 60 63
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
camilla.soderling@solvesborg.se

LSS-handläggare - LSS födda dag 1-12
Annie Burgess
Telefon: 0456-81 60 28
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar) Ledig måndagar samt ojämn vecka fredagar
annie.burgess@solvesborg.se

LSS-handläggare - LSS födda dag 13-31
Anna Wanstadius
Telefon: 0456-81 60 17
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
anna.wanstadius@solvesborg.se

LSS-handläggare - LSS Stöd åt övriga LSS-handläggare
Sara Larsson
Telefon: 0456-81 60 19 Ledig onsdagar och fredagar
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
sara.larsson1@solvesborg.se

Avgiftshandläggare - Duvan, Norje, Sandbäck och Lister (Mjällby, Hörvik, Hällevik och Nogersund) samt Svalan, Tärnan, Falkalyckan och Paviljongen
Lena Thuresson
Telefon: 0456-81 60 57
Telefontid: 08.15-09.45
lena.thuresson@solvesborg.se

Avgiftshandläggare - Innerstan (norra och södra) och Falkvik samt Gerbogården, Slottsgården, Ängsgården och verksamhet funktionshinder
Carina Johansson
Telefon: 0456-81 63 43
Telefontid: 08.15-09.45
carina.johansson@solvesborg.se
 

Enhetschefer hemtjänst

Centrala innerstan
Linda Bengtsson, 0456-81 69 41
linda.bengtsson@solvesborg.se

Södra innerstan och nattpatrullen
Karl-Henrik Bulandr, 0456-81 69 01
karl-henrik.bulandr@solvesborg.se

Norra innerstan
Kith Mårtensson, 0456-81 61 96
kith.martensson@solvesborg.se

Lister (Hörvik, Hällevik och Nogersund)
Ulrika Thuné, 0456-81 69 80
ulrika.thune@solvesborg.se

Nordriket
Emelie Thorén, 0456-81 69 95
emelie.thoren@solvesborg.se 


Enhetschefer HSL och särskilt boende

Gerbogården
Peter Somehagen, 0456-81 69 20
peter.somehagen@solvesborg.se

Slottsgården
Elin Kulle, 0456-81 69 45
elin.kulle@solvesborg.se

Svalan
Frida Einarsson Sundin, 0456-81 69 68
frida.einarssonsundin@solvesborg.se

Tärnan
Anette Olsson, 0456-81 69 84
anette.olsson@solvesborg.se

Falkalyckan
Filip Mathisson, 0456-81 69 30
filip.mathisson@solvesborg.se

Ängsgården
Anneli Lysö, 0456-81 69 55
anneli.lyso@solvesborg.se

Utsikten (korttidsboende)
Anneli Lysö, 0456-81 69 55
anneli.lyso@solvesborg.se

Sjuksköterskeorganisationen
Linda Nordell, 0456-81 69 64
linda.nordell@solvesborg.se

Rehabilitering
Hanna Nilsson, 0456-81 64 86
hanna.nilsson@solvesborg.se

MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Ina Gavard
Telefon: 0456-81 61 11
ina.gavard@solvesborg.se 

Enhetschefer funktionshinder

Daglig verksamhet
Beata Vernersson, 0456-81 67 26
beata.vernersson@solvesborg.se

Blågullan, Luna, Gläntan, personlig assistans
Linda Jönsson, 0456-81 67 43
linda.jonsson@solvesborg.se

Nova, Björnlyckan, Helglägret, Källan, vuxenkorttids, stödfamiljer, personlig assistans och ledsagning/avlösare t o m 21 år 
Pia Thelander Atnarsson, 0456-81 67 35
pia.thelanderatnarsson@solvesborg.se

Skutan, boendestöd och personlig assistans
Tanja Gorsek, 0456-81 67 33
tanja.gorsek@solvesborg.se

Solviken, Bokdungen, Färgkullan och personlig assistans
Johanna Nilsson, 0456-81 67 34
johanna.nilsson@solvesborg.se

Bemanningsenheten
Lina Carlsson, 0456-81 67 50
lina.carlsson@solvesborg.se 

Omsorgskontoret

Förvaltningschef
Annelie Kjellström
Telefon: 0456-81 63 36
annelie.kjellstrom@solvesborg.se

Verksamhetschef för myndighet och öppen verksamhet
Lena Wilson-Ericsson
Telefon: 0456-81 60 76
lena.wilson-ericsson@solvesborg.se

Verksamhetschef för HSL och särskilt boende
André Jönsson
Telefon: 0456-81 63 24
andre.jonsson@solvesborg.se

Verksamhetschef för hemtjänst
Camilla Ryrstedt
Telefon: 0456-81 63 37
camilla.ryrstedt@solvesborg.se

Verksamhetschef för funktionshinder
Malena Sylvan
Telefon: 0456-81 63 30
malena.sylvan@solvesborg.se

Kvalitetsutvecklare
Hanna Johansson
Telefon: 0456-81 60 55
hanna.johansson1@solvesborg.se

Nämndsekreterare
Camilla Eriksson
Telefon: 0456-81 63 32
camilla.eriksson@solvesborg.se

IT-samordnare
Pia Carlsson
Telefon: 0456-81 61 32
pia.carlsson@solvesborg.se

IT-samordnare
Martin Björkquist
Telefon: 0456-81 61 36
martin.bjorkquist@solvesborg.se

Mötesplatschef - Mötesplatser/Socialt innehåll
Christina Nordin
Telefon: 0456-81 60 38
christina.nordin@solvesborg.se

Anhörigsamordnare
Christina Hallberg
Telefon: 0456-81 67 45
christina.hallberg@solvesborg.se

Äldrekurator
Martin Bergstrand Bolinder
Telefon: 0456-81 60 53
martin.bolinder@solvesborg.se

Ekonom
Charlott Lindskog
Telefon: 0456-81 60 26
charlott.lindskog@solvesborg.se

Personalspecialist
Cecilia Järlemyr
Telefon: 0456-81 61 54
cecilia.jarlemyr@solvesborg.se


Senast uppdaterad: 02 april 2020

Skriv ut
Omsorg och stöd