Enskilda råd och stödsamtal

Vi hjälper dig att kartlägga vad som bidragit till användandet av alkohol och droger, eller ett spelmissbruk och spelberoende.

Vad finns det för skyddsfaktorer och riskfaktorer? Vad har du för drömmar och intressen? Vad vill du ha hjälp med att förändra? Din delaktighet är viktig!

Senast uppdaterad: 06 april 2020

Skriv ut
Omsorg och stöd