Öppenvård

Öppenvård vuxna

På öppenvården för vuxna erbjuds professionell hjälp för dig som har någon form av missbruk eller beroendeproblematik. Öppenvården erbjuder även stöd och hjälp till anhöriga, både barn och vuxna.

Hos öppenvården finns olika typer av behandlingar att tillgå. Behandlingarna är naturligtvis anpassade efter varje individs egna behov. Öppenvården erbjuder både gruppverksamhet och enskilda samtal, både för dig som lever i beroendet och dig som anhörig.

Här jobbar terapeuter, behandlare och socialsekreterare. Bestämmer du dig för att du vill ha hjälp får du träffa någon av våra socialsekreterare. Tillsammans görs en utredning som sedan ligger till grund för din behandlingsplanering. Din socialsekreterare kommer att finnas med dig hela tiden.

Vården finns till för dig

 • Som är orolig och har frågor kring missbruk/beroende
 • Som har någon i din närhet som lever eller har levt med missbruk
 • Som behöver råd och stöd
 • Som befinner dig i riskzonen
 • Som behöver boendestöd
 • Som önskar behandling
 • Som har ett spelproblem

Öppenvården erbjuder

 • Enskilda råd- och stödsamtal
 • Boendestöd
 • Grundbehandling - Denna behandlingen* är till för dig som har någon form av missbruk- eller beroendeproblematik. 12-stegsprogrammet med inslag av KBT (kognitiv beteende terapi). 12-stegsprogrammet är en av de mest tillämpade behandlingsmetoden som hjälpt många människor. Behandlingen sker i grupp. Grundbehandlingen är på dagtid, 5 dagar/veckan under 12 veckor.
  *Behandlingen genomförs i samarbete med Bromölla kommun, den är förlagd till vår verksamhet i Sölvesborg. Adressen är Gamla Skolgatan 1.
 • Efterbehandling - Behandlingen är till för att öka dina möjligheter att leva ett nyktert och drogfritt liv. Att bli bättre på att hantera aktuella och akuta problem utan att ta till alkohol/droger. Efterbehandlingsgruppen träffas varje torsdag kl. 14.00-16.00 i Bromölla. Behandlingen pågår mellan 3-12 månader, beroende på den individuella bedömning som görs.
 • Anhöriggrupp - Anhörigstöd är ett program som vänder sig till dig som är 18 år och uppåt och anhörig eller nära vän till någon som har eller har haft problem med missbruk eller beroende. Det är en hjälp till självhjälp och målet är att du genom ökad insikt får en möjlighet till förändring och välmående för egen del. Under programmet får du verktyg som kan hjälpa dig att hantera olika situationer, finna valmöjligheter och få kunskap och stöd. Tillsammans med andra anhöriga går vi igenom vad det innebär att leva nära missbruk och beroende och vilka konsekvenser det kan leda till. Du får möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och lyssna till andras. Plats: Gamla Skolgatan 1, Sölvesborg. Anhöriggruppen träffas varje tisdag kl. 16.30-19.00 under totalt 20 veckor.
Vi erbjuder stöd till anhöriga barn och tonåringar
 • Barngruppen Staren - Vi erbjuder dig som är barn eller tonåring och har en förälder som är beroende av alkohol eller andra droger att komma och prata med andra i samma situation. Du är inte ensam! Tillsammans med barn med liknande upplevelser träffas vi regelbundet under flera månader. Genom att träffa andra barn i samma situation får man en erfarenhet som gör att självkänslan kan öka. Vill du vara med i en grupp eller bara vill veta mer hör av dig till Catrin Stenson på 0456-81 63 46 eller Susanne Broman på 0456-81 67 55.
 • Droppen - en samtalsgrupp för våldsutsatta kvinnor. Droppen är ett samarbete mellan Kvinnojouren Embla och Sölvesborgs Kommun.
  Vill du veta mer? Kontakta Catrin Stenson på 0456-81 63 46.

Har du allmänna frågor om missbruk och beroende?

Catrin Stenson
Behandlare
Telefon: 0456-81 63 46
E-post: catrin.stenson@solvesborg.se

Besöksadress

Du hittar öppenvården i centrala Sölvesborg, på Gamla Skolgatan 1 (tegelhuset vid Rådhusparken, bakom Ritz).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juli 2018
Omsorg och stöd