Missbruk och beroende

Det finns hjälp att få för dig som lever med missbruk eller våld. Inom öppenvården erbjuder Sölvesborgs kommun stöd för dig som lever i ett missbruk eller är anhörig, både vuxna och barn. Vi arbetar också på olika sätt för att minska våldet i samhället, samtidigt som det ska finnas hjälp och stöd för de personer som utsätts för våld eller hot.

Om du eller någon annan är i en akut nödsituation ska du alltid ringa 112. Var beredd på att berätta vad det är som hänt, var det har inträffat och vilket telefonnummer du ringer från.

Orosanmälan

Om du tror eller vet att någon vuxen person har problem med missbruk har du möjlighet att anmäla det till oss på Utredning, stöd och behandling. En anmälan kan du göra anonymt. Utifrån din berättelse avgör vi om det finns skäl att kontakta personen.

När du söker stöd och hjälp utan biståndsbeslut sker ingen registrering i socialtjänstens register. Det innebär att du kan delta och få vara anonym.

Vi omfattas av anmälningsskyldigheten, vilket innebär att vi är skyldiga att anmäla om vi får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Sekretess

Socialförvaltningen har sekretessplikt. I Offentlighets- och sekretesslagens 26 kap. 1§ står: "Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denna lider men."

Kontaktuppgifter till olika aktörer som kan hjälpa dig

Socialtjänstens socialjour

Vid akuta ärenden efter kontorstid, som inte kan vänta till nästkommande vardag kan socialjour kontaktas, ring 112.

Polisen

Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året.

Brottsofferjouren Blekinge

Telefon huvudkontor: 0457-177 74
Telefon Sölvesborg: 0456-144 10
E-post: info@blekinge.boj.se
För mer information, Brottsofferjouren Blekingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinnojour

Kvinnojouren Embla ger hjälp och stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn.
Telefon: 0456- 131 00
För mer information: Kvinnojour Emblalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa.
Telefon: 020-50 50 50
För mer information, Kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BRIS

Telefon: 116 111
För mer information, BRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2018
Omsorg och stöd