Fonder för studerande

Fonder för studerande finns till för dig som studerar eller ska studera. Fonderna är listade i bokstavsordning.

Stiftelsen Bertholdssons stipendiefond

Stipendiefonden skall vara avsedd till eftergymnasiala studier i kyrkomusik eller teologi. Om det inte finns någon lämplig sökande kan även tekniskt studerande, som går sitt andra år vid högskola, godkännas som sökande för erhållande av utdelning ur stipendiefonden. Utdelning sker till sökande som den 1 juli utdelningsåret inte uppnått 30 års ålder. Sökande skall i första hand vara född i Gammalstorps församling och i andra hand i övriga Sölvesborgs kommun.

Ansökan till stiftelsen Bertholdssons stipendiefond

Ansökning sker via e-tjänst https://etjanster.solvesborg.se/BertholdssonsStipendiefondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .
E-tjänsten är endast tillgänglig under ansökningsperioden 11/4 - 30/4.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om utdelning av stipendierna i maj månad.

Kontakt:
Sanna Svensson
Telefon: 0456 81 61 90
E-post: sanna.svensson@solvesborg.se


Stiftelsen Gammalstorps studiefond

Stipendieberättigade är studerande som under ansökningsåret fyller högst 24 år. Bidragsberättigad ska vara folkbokförd i Gammalstorps församling eller ha någon förälder som är född i Gammalstorps församling.

Ansökan till stiftelsen Gammalstorps studiefond

Ansökning sker via e-tjänst https://etjanster.solvesborg.se/GammaltorpsStudiefondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .
E-tjänsten är endast tillgänglig under ansökningsperioden 2/1-21/1.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om utdelning av stipendierna i februari.

Kontakt:
Sanna Svensson
Telefon: 0456 81 61 90
E-post: sanna.svensson@solvesborg.se


Stiftelsen Gunnar Nilssons stipendiefond

Stipendiefonden är avsedd för elever som kommer från Ysane församling, som under ansökningsåret fyller högst 24 år och efter avslutad gymnasieexamen avser att studera vidare vid högskola eller yrkesutbilda sig.

Ansökan till stiftelsen Gunnar Nilssons stipendiefond

Ansökning sker via e-tjänst https://etjanster.solvesborg.se/NilssonsStipendiefondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .
E-tjänsten är endast tillgänglig under ansökningsperioden 20/8-15/9.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om utdelning av stipendierna i oktober.

Kontakt:
Sanna Svensson
Telefon: 0456 81 61 90
E-post: sanna.svensson@solvesborg.se


Stiftelsen Magnussons donationsfond

Studerande ungdomar - folkbokförda eller tidigare folkbokförda i Sölvesborgs kommun som under ansökningsåret fyller högst 24 år och som avslutat årskurs 9 vid grundskolans högstadium i Sölvesborgs kommun samt avslutat gymnasieutbildning, kan ansöka om medel ur fonden som hjälp till fortsatta högskolestudier eller vidare yrkesutbildning.

Ansökan till Magnussons donationsfond

Ansökning sker via e-tjänst https://etjanster.solvesborg.se/MagnussonsDonationsfondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .
E-tjänsten är endast tillgänglig under ansökningstiden 20/8-12/9.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om utdelning av stipendierna i november.

Kontakt:
Sanna Svensson
Telefon: 0456 81 61 90
E-post: sanna.svensson@solvesborg.se


Stiftelsen Swanlundska fonden - Studerande ungdomar

Studerande ungdomar - folkbokförda eller tidigare folkbokförda i Sölvesborgs förutvarande stad, Sölvesborgs församling enligt indelning före 2014 och som genomgått grundskolans högstadium på Bokelundsskolan i Sölvesborg kan ansöka om medel ur fonden. Ansökan skall avse eftergymnasial utbildning framåt i tiden d v s läsår som bö1jar efter den 1 juni. Bidrag kan ej erhållas retroaktivt. Förstagångssökande skall vara högst 25 år under ansökningsåret.

Ansökan till stiftelsen Swanlundska fonden

Ansökning sker via e-tjänst https://etjanster.solvesborg.se/swanlundskastuderandelänk till annan webbplats  eller via ansökningsblanketten, som endast finns tillgänglig under ansökningstiden 21/3-15/4.

Till ansökan ska du bifoga:

  • Personbevis som visar att du är eller har varit folkbokförd i Sölvesborgs församling.
  • Kopia av slutbetyget från grundskola.
  • Studieintyg som visar vilka kurser du genomfört på universitet, högskola eller liknande,
  • Intyg om pågående studier.
  • Uppgift om vilka studier som ska bedrivas kommande läsår.

Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
c/o Blerina Krasniqi
Styrelsen för Swanlundska fonden
294 80 Sölvesborg

Upplysningar lämnas av:
Marie Carlsson, Sölvesborgs församling.
Telefon: 0456-554 45
E-post: marie.carlsson@svenskakyrkan.se

Blerina Krasniqi
Telefon: 0456 - 81 60 43
E-post: blerina.krasniqi@solvesborg.se

Senast uppdaterad: 12 mars 2020

Skriv ut