Fonder för studerande

Fonder för studerande finns till för dig som studerar eller ska studera. Fonderna är listade i bokstavsordning.

Stiftelsen Bertholdssons stipendiefond

Stipendiefonden skall vara avsedd till eftergymnasiala studier i kyrkomusik eller teologi. Om det inte finns någon lämplig sökande kan även tekniskt studerande som går sitt andra år vid högskola, godkännas som sökande för erhållande av utdelning ur stipendiefonden. Utdelning sker till sökande som den 1 juli utdelningsåret inte uppnått 30 års ålder. Sökande skall i första hand vara född i Gammalstorps församling och i andra hand i övriga Sölvesborgs kommun.

Ansökan till stiftelsen Bertholdssons stipendiefond

Ansökning sker via e-tjänst eller blankett. Följ länken https://etjanster.solvesborg.se/BertholdssonsStipendiefondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välj Starta e-tjänst eller Hämta blankett. Länken är endast tillgänglig under ansökningsperioden 11/4 - 30/4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om utdelning av stipendierna i maj månad.

Till ansökan ska du bifoga:

 • Personbevis som styrker att sökanden är född i Gammalstorps församling eller annan församling i Sölvesborgs kommun.
 • Kopia på betyg från genomförda eftergymnasiala studier i kyrkomusik eller teologi alternativt av betyg från genomförda högskolestudier med teknisk inriktning.
 • Intyg om antagning för eftergymnasiala studier i kyrkomusik eller teologi alternativt intyg om antagning för högskolestudier med teknisk inriktning.
 • Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
Stiftelsen Bertholdssons stipendiefond
Barn- och utbildningsnämnden
294 80 SÖLVESBORG

Stiftelsen Gammalstorps studiefond

Stipendieberättigade är studerande som under ansökningsåret fyller högst 24 år. Bidragsberättigad ska vara folkbokförd i Gammalstorps församling eller ha någon förälder som är född i Gammalstorps församling.

Ansökan till stiftelsen Gammalstorps studiefond

Ansökning sker via e-tjänst eller blankett. Följ länken https://etjanster.solvesborg.se/GammaltorpsStudiefondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välj Starta e-tjänst eller Hämta blankett. Länken är endast tillgänglig under ansökningsperioden 2/1-21/1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om utdelning av stipendierna i februari.

Till ansökan ska bifogas:

 • Personbevis som styrker att sökanden är folbokförd i Gammalstorps församling enligt indelning 1999 (man folkbokförs inte längre i en församling, utan i en kommun, men om din nuvarande folkbokföringsadress skulle ha tillhört Gammalstorps församling enligt indelningen 1999 så kan du söka ur fonden) eller att någon av föräldrarna är född i Gammalstorps församling.
 • Kopia på slutbetyg från årskurs 9.
 • Intyg om antagning vid läroanstalt.
 • Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
Stiftelsen Gammalstorps studiefond
Barn- och utbildningsnämnden
294 80 SÖLVESBORG

Stiftelsen Gunnar Nilssons stipendiefond

Stipendiefonden är avsedd för elever som kommer från Ysane församling, som under ansökningsåret fyller högst 24 år och efter avslutad gymnasieexamen avser att studera vidare vid högskola eller yrkesutbilda sig.

Ansökan till stiftelsen Gunnar Nilssons stipendiefond

Ansökning sker via e-tjänst eller blankett. Följ länken https://etjanster.solvesborg.se/NilssonsStipendiefondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välj Starta e-tjänst eller Hämta blankett. Länken är endast tillgänglig under ansökningsperioden 20/8-15/9. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om utdelning av stipendierna i oktober.

Till ansökan ska du bifoga:

 • Personbevis som styrker att sökanden är född eller uppvuxen i Ysane församling (enligt den gamla indelningen av församlingar, så som den såg ut före 2006).
 • Intyg om avlagd gymnasieexamen.
 • Intyg om antagning vid läroanstalt eller för pågående studier.
 • Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
Stiftelsen Gunnar Nilssons Stipendiefond
Barn- och utbildningsnämnden
294 80 SÖLVESBORG

Stiftelsen Magnussons donationsfond

Studerande ungdomar - folkbokförda eller tidigare folkbokförda i Sölvesborgs kommun som under ansökningsåret fyller högst 24 år och som avslutat årskurs 9 vid grundskolans högstadium i Sölvesborgs kommun samt avslutat gymnasieutbildning, kan ansöka om medel ur fonden som hjälp till fortsatta högskolestudier eller vidare yrkesutbildning.

Ansökan till Magnussons donationsfond

Ansökning sker via e-tjänst eller blankett. Följ länken https://etjanster.solvesborg.se/MagnussonsDonationsfondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välj Starta e-tjänst eller Hämta blankett. Länken är endast tillgänglig under ansökningsperioden 20/8-12/9. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om utdelning av stipendierna i november.

Till ansökan ska du bifoga:

 • Personbevis som styrker att sökanden är eller har varit folkbokförd i Sölvesborgs kommun.
 • Kopia av slutbetyg från årskurs 9 i Sölvesborgs kommun.
 • Intyg om antagning vid läroanstalt med uppgift om beräknad studietid, eller
 • Intyg om pågående studier innevarande läsår.
 • Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
Stiftelsen Magnussons donationsfond
Barn- och utbildningsnämnden
294 80 Sölvesborg

Stiftelsen Swanlundska fonden - Studerande ungdomar

Studerande ungdomar – folkbokförda eller tidigare folkbokförda i Sölvesborgs församling och som genomgått grundskolans högstadium på Bokelundsskolan i Sölvesborg kan ansöka om medel ur fonden. Ansökan ska gälla fortsatta skolstudier eller vidare yrkesutbildning framåt i tiden d.v.s. läsår som börjar efter den 1 juni. Bidrag kan ej erhållas retroaktivt.
Förstagångssökande ska vara högst 25 år under ansökningsåret.

Ansökan till stiftelsen Swanlundska fonden

Ansökningsblanketten finns endast tillgängliga under ansökningstiden. Annonsering sker i mars och sista ansökningsdagen för 2019 är 16 april.

Till ansökan ska du bifoga:

 • Personbevis som visar att du är eller har varit folkbokförd i Sölvesborgs församling.
 • Kopia av slutbetyget från grundskola.
 • Studieintyg som visar vilka kurser du genomfört på universitet, högskola eller liknande,
 • Intyg om pågående studier.
 • Uppgift om vilka studier som ska bedrivas kommande läsår.
 • Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
c/o Mervi Tillaeus Andersson
Styrelsen för Swanlundska fonden
294 80 Sölvesborg

Upplysningar lämnas av:
Marie Carlsson, Sölvesborgs församling.
Tel. 0456-554 45
E-mail: marie.carlsson@svenskakyrkan.se

Mervi Tillaeus Andersson
Tel. 0456 - 81 60 43
E-mail: mervi.tillaeus-andersson@solvesborg.se

Senast uppdaterad: 08 november 2019

Skriv ut
Sidan publicerad av: Medborgarkontorets webbredaktör