Fonder övriga

Här hittar du övriga fonder som Sölvesborgs kommun förvaltar.

Stiftelsen Balkenhausens samfond

Fondens avkastning ska användas till nyttigt, förskönande eller välgörande ändamål inom före detta Sölvesborgs stad. Avkastningen får ej användas för minskning av skatter, höjning av tjänstemännens löner, betalning av skulder, gäldande av förut beslutade företag eller för anslag eller bidrag till socialistiska-, arbetare- eller nykterhetsföreningar eller till ändamål som utgöra syften för nämnda slags föreningar. - Stiftelsen Balkenhausen

Ansökan till stiftelsen Balkenhausens samfond

Senaste ansökningsdag för denna fond är 31 oktober och beslut tas av fullmäktige i december samma år.

Ansökan görs via skrivelse till Sölvesborgs kommun, Balkenhausenfonden, 294 80 Sölvesborg eller via mejl till info@solvesborg.se med rubrik "Balkenhausenfonden".

Utdelningsansvarig: Kommunfullmäktige efter förslag från samfondens styrelse.
Samfondens styrelse ska bestå av fyra ledamöter varav två ska vara köpmän eller industriidkare. Kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande i fondstyrelsen.

Ebba Hultqvists donationsfond för sång- och musikintresserade

Sång- och musikintresserade kan nu ansöka om bidrag från Ebba Hultqvists donationsfond. Du kan söka bidrag både som enskild person om du utbildar dig inom sång och musik, eller som förening.

Fondmedel delas i första hand ut till de som bor och verkar i Sölvesborgs kommun, men alla som är verksamma inom Blekinge län kan ansöka.

Ansökan till stiftelsen Ebba Hultqvist donationsfond

Ansökan kan göras vart 4:e år, när det är valår. Exakt datum aviseras här på hemsidan när det är aktuellt.

Du ansöker genom att skicka ett mejl eller ett brev till kommunkansliet där du berättar lite om dig själv, din koppling till Sölvesborg eller Blekinge och dina studier i sång och musik. Om du ansöker för en förenings räkning berättar du istället på vilket sätt ni arbetar med sång och musik i Sölvesborg eller Blekinge. Kom ihåg att ange kontaktuppgifter i din ansökan.

Ansökan skickas till kommunkansli@solvesborg.se eller via postadress:
Sölvesborgs kommun, kansliet
Repslagaregatan 1
294 80 Sölvesborg

Den här fonden tillkom genom en donation från folkskolelärarinnan Ebba Hultqvist i november 1946.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2019

Skriv ut