Katrin Johansson

Titel: Miljöinspektör
Telefon: 0456 81 67 97
E-post: katrin.johansson@miljovast.se

Relevanta sökord: Förorenad mark/områden, Vindkraft, Industritillsyn, Miljötillsyn, Förorenad byggnad, Kemikalier allmänt, Oljeavskiljarsystem, Tandläkare, Metallbearbetning, Ytbehandling, Kemikalietillv./-distribution, Tandvårdsmottagningar, Schaktmassor, Avfall för anläggningsändamål, Förbränningsanläggningar, Stål och metall

Senast uppdaterad:

Skriv ut