Pågående planarbeten

Detaljplan, kvarteret Afrika

Detaljplan, kvarteret Afrika

Kommunen arbetar med ett flertal olika projekt och planarbeten av varierande storlek och karaktär. På den här sidan hittar du information om aktuella detaljplaner och de detaljplaner som är öppna för synpunkter.

Pågående detaljplaner öppna för synpunkter

Alla detaljplaner har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter. De planer som för närvarande är öppna för synpunkter nås via länkarna nedan.

Samrådsskede

Granskningsskede

Inga detaljplaner i detta skedet för tillfället

Senast uppdaterad: 04 september 2020

Skriv ut
Bygga, bo och miljö