Kommunens ekonomi

Kommunens budget är en plan över hur mycket pengar kommunen kommer att få in och vad pengarna ska användas till. De pengar kommunen får in kommer till största delen från skatter, statliga bidrag samt avgifter för vissa tjänster. Den viktigaste inkomstkällan är kommunalskatten.

Kommunens budget för 2017 omsätter cirka 1 155 miljoner kronor. Närmare 80% av omsättningen rör verksamheterna barnomsorg, skola, äldre- och handikappomsorg och övrig social verksamhet.

Diagram över kommunens nettokostnader 2017Kommunens investeringar under 2017 är på cirka 70 miljoner kronor. De största posterna är ny skola och gatuutbyggnad i Hällevik.

Den kommunala skatten 2017 är 33,46% varav 22,27 % är skatt till Sölvesborgs kommun och 11,19% är till Blekinge läns landsting. Till detta kommer kyrkoavgiften som bestäms av varje församling (för Sölvesborgs församling är den 1,16 % för 2017). 

 

Enkel kortversion av kommunens budget

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Ekonomikontoret
Ekonomichef Bo-Inge Nilsson
Telefon: 0456-81 60 22
bo-inge.nilsson@solvesborg.se

 

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-04-28 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »