Fåglar i skogen

Mindre hackspett. Foto: Kristina Höijer

Mindre hackspett (Dendrocopus minor)
Det hörs tydligt om det finns en hackspett i närheten. Det karaktäristiska knackandet på trädstammarna leder den nyfikne åt rätt håll. Den är Europas minsta hackspett, och dras till sjöstränder som omges av mycket lövsly. Under vårens bevakning av reviret används gamla ihåliga träd och annat som ger bra eko. Revirhävdandet skiljer sig från det näringssökande hackandet genom att bestå av trumvirvlar istället för korta knackanden. Boet hackas ut i gamla träd, gärna samma från år till år. Däremot föredrar de ett nytt hål. Detta drar andra fåglar nytta av genom att utnyttja de gamla hålen för sin häckning.

Nötväcka (Sitta europaea)
En av dem som gärna använder gamla hackspettshål är nötväckan. Skulle ingångshålet vara för stort muras det igen till lagom storlek. Boet får en botten av träflis som byggs på med flagor av tallbark. Nötväckan stannar helst inom samma område hela livet. Den är en mycket duktig klättrare som snabbt och smidigt rör sig både längs grenarnas undersidor och nedför trädstammarna med huvudet före. Bästa miljön är gammal ekskog, men även skogar med andra gamla lövträd accepteras. Fågeln hamstrar för sämre tider genom att gömma frön i trädsprickor som täcks över med bark eller mossa. Liksom hackspetten kilar nötväckan fast en del av sin föda för att lättare kunna äta den.

Kattuggla (Strix aluco)
Till skymningen hör ugglornas hoande. Kattugglan hörs under större delen av året, men ropar flitigast under senvinter och vår. Det är den vanligaste och mest spridda av Europas ugglor. Den föredrar lövskog, men förekommer även i barrskog. Att det finns hus och människor i närheten har den inget emot. Eftersom den också gärna sitter utanför bohålet soliga dagar är den förhållandevis lätt att få syn på. Var försiktig när den har ungar, dessa försvaras med allvarligt menade attacker! Symbolen för det kloka har länge varit en uggla. Den har också förknippats med död och olyckor. Dess rop översattes till ?klä-i-vitt?, och hördes det nära ett hus var det ett förebud om att svepning till en död snart skulle behövas.

Glada (Milvus milvus)
Den kluvna stjärten gör gladan lätt att känna igen. För att manövrera under de långa glidflygningarna vrids den ständigt. Gladan är en av våra större rovfåglar och var förr en vanlig syn. Minskad tillgång på föda i kombination med miljögifter orsakade en kraftig minskning av antalet under förra seklet. Ett bevarandeprogram startades, och genom utfordring har stammen ökat kraftigt i framförallt i Skåne. Bona byggs i träd, gärna nära en insjö i skogen. Både hona och hane bygger och ruvar. De återvänder ofta till samma boplats är efter år.

Bergfink (Fringilla montifringilla)
Under goda ollonår får bokskogen vintergäster från de norrländska fjällbjörkskogarna, bergfinkar. Resan fortsätter vanligtvis söderut i väntan på nästa häckningssäsong, men milda vintrar med mycket föda kan den stanna i enorma mängder. När tusentals individer samlas för kvällen skymmer de dagens sista solstrålar, och deras kvitter överröstar skogens andra vinterljud. Vintriga dagar kan det finnas små gropar under träden, som om en liten fågel hade badat i snön. Det är spåren efter bergfinkens vingar, som den fladdrar med för att komma åt favoritfödan bokollon.

Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes)
När Linné upptäckte arten 1749 föreslog han namnet körsbärsfågel, efter dess livrätt. Det är innehållet i kärnorna den vill åt, inte fruktköttet, och de knäcks lätt med den mycket kraftiga näbben. Bokollon står också på menyn. Stenfinken är en skygg och tystlåten fågel. Häckningen är sparsam i våra trakter och då främst i löv- och blandskog. Den föredrar trädkronornas höjd, men kan också lockas till stadens högre foderbord.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2008-10-01 Ansvarig: Kristin Forsberg Kemppainen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »