Djur i skogen

Stenmur. Foto: Kristina Höijer

Livet i en stenmur
Stenmurar är inte bara monument över tidigare generationers slit. Murarna är också småbiotoper och som sådana värdefulla miljöer för växter och djur. Under snötäckta murar övervintrar paddor och ormar och sommartid kanske en hermelin skymtas mellan stenarna. Gå riktigt nära och se alla detaljer och färgnyanser på lavar och mossor som oändligt långsamt växer på muren. Stenmurar i det öppna jordbrukslandskapet har ett generellt biotopskyddad enligt Miljöbalken och får därför inte skadas. Murarna har stor betydelse för den biologiska mångfalden och vårdas bäst om träd och buskar röjs undan så att muren blir synlig. Genom skötseln av en stenmur ges många djur och växter möjlighet att leva vidare.

Levande död ek  Foto: Kristina HöijerLevande död ek  Foto: Kristina Höijer

Levande döda ekar
Miljön i skogen bjuder på ett myller av liv även där man minst anar det. Bland de gröna, levande träden finns träd som dukat under av hög ålder och som har lämnats kvar på marken. De gamla torra stammarna kanske ser skräpiga och livlösa ut men sjuder av liv och bidrar till den biologiska mångfalden. Ett talesätt säger att en ek lever i 300 år, dör i 300 år och bryts ner i 300 år. Under denna cykel tjänar eken som föda, bo- och föryngringsplats åt upp till 1500 olika arter av mossor, lavar, insekter, svampar, fladdermöss och fåglar. I sista fasen av ekens levnad börjar rötsvampar som t ex ekticka nedbrytningen av veden, vilket så småningom orsakar håligheter i trädet. Efter att svampen gjort sitt arbete fortsätter insekter och larver att tugga i sig trämjölet som tillsammans med rester av döda djur, spillning, rester av fågelbon m.m. bildar det bruna pulver som kallas för mulm. I mulmen trivs den fridlysta läderbaggen. Den är glänsande brunsvart och med sina 30 mm, en av Sveriges största skalbaggar. Själva insekten kan vara svårupptäckt och det är kanske lättare att se den pelletsliknande 6-8 mm långa spillningen. Skulle det dessutom finnas en doft av läder eller torkade plommon runt den gamla eken är sannolikheten stor att trädet hyser läderbaggar. Det största hotet mot skalbaggen är bristen på gamla ihåliga, lövträd. Efterhand som gamla träd huggs ner ökar avståndet mellan dem och läderbaggen, som högst ogärna flyger, får därför svårt att sprida sig till nya platser.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2008-10-01 Ansvarig: Kristin Forsberg Kemppainen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »