Floran längs Sölvesborgsleden

Vitsippsbacke. Foto: Kristina Höijer

Rutbläcksvamp (Coprinus picaceus)
Med sin svart-vita fjälliga hatt är rutbläcksvampen signalart för näringsrika lövskogsängar. Runt omkring finns sannolikt spår av människans odling och djurhållning i form av stengärdesgårdar och hamlade träd.

Naturens stålull (Hippochaete hyemalis)
I juni blommar de stora samlingarna av gröna meterhöga pinnar med mörk, spetsig topp. De kallas för skavfräken, eller skäfte, och växer i vägkanter, skogssluttningar och diken. Akta fingrarna vid plockning! Stjälken innehåller så mycket kisel att den skaver upp huden. Det gör den utmärkt som slipmedel. Genom tiderna har växten använts såväl till nagelfil som till polering av både trä och metall. Enligt vissa källor var det just skavfräken Stradivarius använde när han tillverkade sina världsberömda fioler.
Retzius Flora Oeconomica Svecia från 1806 står att ?Dess nytta för Slögdeidkare til slätskurning och polering är allmänt känd. Är skadeligt för Kor och Får. Hwad som berättas om de förra, at de nemligen, om de äta af denna art Skäfte, derefter skola fälla tänder, tarfwar stadfästelse; men wäl är troligt at det kan skada glasuren och såra tungan, och at de derföre esomoftast släppa det ur munnen. Om det kan wara hälsosamt för Hästen och Geten lämnar jag derhän, det tyckes wara för skarpt."

VitsippaBlåsippa

Sipporna tre
När boken slagit ut och den skira grönskan övergått till ett mörkgrönt tak, stängs mycket av solljuset ute från marken. Då är det inte många andra växter än de späda bokskotten som trivs. Innan dess, när vårens solstrålar fortfarande värmer marken, är boksalsgolvet täckt av de finaste vita, gula och blå mattor. Titta närmre på den nyutslagna vitsippan, den är vacker. Se den vita blomskålen, fylld av gula, fluffiga bollar. Lite längre bort finns kanske den sollika gulsippan, men nu gäller se men inte röra.

I Blekinge är den fridlyst och får vare sig plockas, grävas upp eller skadas på annat sätt. Står den vita och gula sippan tillsammans kan där finnas en tredje sort, svavelsippa, en hybrid med blekgula kronblad. "Blåsippan uti backarna står, niger och säger att nu är det vår". Denna lilla blomma förbereder sig för våren genom att bilda sina blomknoppar redan året innan. På så sätt kan den vara först ut och ge bokskogen blåa blomöar. Till skillnad från den vita och gula sippan, som sprider sig via en krypande jordstam, är det myrorna som hjälper blåsippan i dess föryngring. De äter gärna delar av fröet och tar dem med sig boet. På vägen till stacken tappas ett och annat frö och kan gro på en ny plats. Blåsippan får inte grävas upp eller plockas för försäljning, och får de även stå ostörda av naturen kan plantan bli flera hundra år gammal.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2008-10-01 Ansvarig: Kristin Forsberg Kemppainen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »