Karl XI:s väg och Via Regia

Karl XI:s väg
Vintern år 1677 tillbringade kung Karl XI på Trolle-Ljungby slott. Enligt muntlig tradition red han ofta till Sölvesborg för att möta den vackra Blenda, dotter till jägmästaren i Valje. Blekingeförfattaren Pehr Thomasson har beskrivit det unga paret i sin bok "Kungens första kärlek". "Blenda var en skönhet av första ordningen. Hennes ansikte var regelbundet och vackert till sina minsta delar. Hon hade rikt, korpsvart hår, hög panna med penslade ögonbryn, bruna, blixtrande ögon, en något böjd näsa i den grekiska formen samt en välformad mun, som låg svällande på en bädd av snövita pärlor. Hälsans rosor strålade på kinderna, och en sprittande livlighet härskade i varje fiber inom hennes höga gestalt, vilken var smärt och välformad som en av konstens vackraste Junobilder." Det var en ung man, eller rättare sagt en tjugoårig yngling av medelmåttig längd, med stark kroppsbyggnad, rödblommiga kinder, klarblå ögon och rikt, kastanjebrunt hår som krusade sig ganska vackert kring den släta, men något låga pannan. Det var ett ansikte, som skulle varit fullkomligt skönt, om icke ett drag av stränghet hade vilat kring munnen. Detta kunde dock lika lätt av betraktaren tydas som stolthet och manlig kraft, varföre den unge mannen, som var klädd i en smakfull gardesuniform, gjorde ett angenämt intryck på Blenda. Hon mönstrade honom noga från topp till tå, och erkände inom sig själv, att hon aldrig sett någon vackrare karl."

 

Via Regia. Foto: Kristina Höijer

 

Via Regia
Den lilla grusvägen som slingrar sig mellan stenmurarna var under tidigare århundraden livligt trafikerad. Den var en av infartsvägarna till Sölvesborg, och en del av Blekinges största landsväg. Den har kallats bl.a. Via Regia (Kungsvägen), och band samman denna landsända från Kristianopel, via Sölvesborg och Kristianstad vidare in i det då danska Skåne. Genom århundraden som gått, från då till nu, har precis denna punkt passerats av storheter som Christian IV med sin maka Anna-Katarina av Brandenburg, Karl XI, Gustav III, ärkebiskopen av Lund, likväl som köpmän, tiggare, gesäller och bönder.
Blunda och ge fantasin spelrum. Visst går det att höra ljuden av hjulen mot gruset, kuskarnas ropande för att få hästarna uppför backen och skramlet av militära trupper på väg mot snapphaneland. Flertalet vägar som fanns räckte till för behovet av transporter mellan gårdarna på landsbygden, men för att forsla trupper, större mängder varor, kungar och biskopar behövdes bättre vägar. 1605 beordrades därför alla krono- och frälsebönder (de som arrenderade jord av kronan resp. adeln) att förbättra den befintliga vägen genom landskapet. Enligt kung Christian IV var den "så fylld av stora stenar att man inte kunde komma fram utan stort besvär, speciellt inte med vagn".
Trots att den stora landsvägen var i bättre skick än andra, var resan vare sig bekväm eller säker. Dåtidens vagnar erbjöd ingen större komfort och risken för överfall av stråtrövare var stor. Livet för dåtidens vägpirater kunde sluta med dom och hängning. Avrättningsplatserna låg ofta nära större vägar, gärna där flera vägar strålade samman, för att så många som möjligt skulle se och avskräckas. Nordöst om Via Regia ligger den forna galgbacken i Sölvesborg. Eftersom avrättade inte fick begravas i kyrkans vigda jord, är det troligt att flera av dem fick sin sista vila bland rövaregravarna söder om galgbacken. Det var en sank och ogästvänlig plats. Med När dimmor steg över gravarna, det prasslade i löven och ugglorna hoade, gick det säkerligen kalla och avskräckande kårar längs ryggen på dem som passerade.

Nilssons stenhuggeri. Foto: Kristina Höijer

Nilssons stenhuggeri
Tydliga spår av S.J. Nilssons stenhuggeri syns i berget. År 1886 beviljades Nilsson tillstånd att mot en avgift på 25 öre kvadratfamnen (2,95 m2) hugga gatsten å stadens mark vid Hjortahallen. Dessutom blev han skyldig att "leverera staden behöflig huggen makadamiseringssten mot 50 öre för 9 kubikfot (1 kubikfot = 5650 l) samt efter tillsägelse aflemna minst 200 tunnor (1 tunna = 146,5 l x 200 = 29300 l !!) af densamma i mellanmarken nära landsvägen". Detta makadam användes vid förbättringen av Grönadalsvägen, den som också kallas för Via Regia, Kungsvägen.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2008-10-01 Ansvarig: Kristin Forsberg Kemppainen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »