Elevhälsans organisation

Stödenheten Skanslyckan är en central förvaltningsövergripande enhet som utgör en stödfunktion för förskolorna och skolornas lokala barn- och elevhälsoarbete.

För information om Skolhälsovården, klicka här.

Den centrala Elevhälsans uppgift är att stödja rektor, lärare, arbetslag, barn och ungdomar och deras föräldrar genom att bidra med spetskomptetenser och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling.

På den centrala Elevhälsan samordnas specialpedagoger, speciallärare, psykologer och kurator. Genom en samlad central elevhälsoorganisation kan de specifika yrkesgrupperna utbyta erfarenheter, nyttja varandras kompetenser, utvärdera och utveckla arbetsmetoder för att på bästa sätt stödja det lokala elevhälsoarbetet.

Den centrala Elevhälsan har en strategisk funktion. Den ska bidra till:

  • bättre samverkan och överblick av elevhälsoinsatser
  • likvärdighet över förskolor och skolor vad avser elevhälsoinsatser
  • hög kvalitet på kompetensutveckling inom området elevhälsa
  • att leda utvecklingen av främjande och förebyggande arbete inom elevhälsoområdet.

Elevhälsan ska också utgöra en samverkans- och samarbetspartner till kommunens och landstingets stödinsatser för barn och unga.

Ann-Christine Hallberg Stödenhetschef 816582
Susanne Nilsson Administratör 816581
Johanna
Helimo
Psykolog förskola/förskoleklass
och gymnasiesärskola
816763

Håkan Thelander

Skoldatateksansvarig pedagog 816756
Pia Norrman-Pyk Psykolog i grundskola och grundsärskola  816758
Marianne Lennartsson Specialpedagog
förskola/förskoleklass
område innerstaden
816764
Betty-Ann Håkansson Specialpedagog förskola/
förskoleklass, tal- och språkpedagog område Lister och Norje och Högtofta, ansvarig för barn/elever med synnedsättning
816761
Liselott Carlsson Speciallärare läs och skriv samt matematik 816766
Karin Widerberg Specialpedagog grundskola, läs- och skrivutredning, ansvarig för barn/elever med hörselnedsättning 816760
Anders Sandberg Skoldatateksansvarig  
Maria Öhman Specialpedagog grundskola, 
speciallärare med inriktning särskola,
tal-, språk- och grav språkstörning
816765
Malin Malm Kurator med för närvarande placering
på Möllebacksskolan, Hjortakroksskolan och 
Högtofta skola

816221

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Stödenheten Skanslyckan
Bancks väg 2
294 35 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 65 82

För pedagoger:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-05-22 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »