Villaanläggning 1 kilowatt i Sölvesborg

Visning efter bokning hos energi- och klimatrådgivare
Lars Ivarsson
0456-81 61 58

 Yndevägen 6, Sölvesborg

 

Demoanläggning 1 kW på garage i Sölvesborg

Enkel montering:

Justerbara vinklar skruvas fast i takstolarna.

Horisontella aluminiumprofiler skruvas fast i vinklarna.

Solcellspanelerna kläms fast en efter en.

Kablarna trycks ihop efter hand som panelerna läggs på.

Enkelt montagesystem. Lätt att bygga ut.
Solceller placeras med luftspalt mot taket för att få bättre kylning.
Solceller är effektivare om dom hålls kalla.

 

De två växelriktarna är anslutna till en separat solcentral med brytare.
Solcentralen ansluts till husets fasta elnät. 

Elinstallationen måste utföras av en behörig elektriker.

 

 Solcentralen innehåller brytare, energimätare, jordfelsbrytare och huvudbrytare.

 

Solcellernas elproduktion kan mätas med trådlös energimätare.
Den visade 108 Watt en helmulen dag när fotot togs.

På soliga dagar är 1060 Watt högsta noteringen hittills.
Under april-oktober 2012 har ca 700 kWh samlats in.
Förväntat resultat för helår är 800-900 kWh.
Hade anläggningen varit skuggfri kunde ca 1000 kWh samlats in.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2013-05-07 Ansvarig: Lars Ivarsson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »