Ny markanvisning - kvarteret Rödbläran

Bild

Flygfoto över Ljungaviken och Sölvesborgs stad. Foto: Stefan Johansson

Sölvesborgs kommun släpper en ny markanvisning. Kvarteret Rödbläran erbjuder havsnära mark för nya bostäder. En attraktiv tomt med möjlighet att bygga bostäder i Ljungaviken, vilket är ett nytt utbyggnadsområde för bostäder öster om Sölvesborgsviken, med direkt förbindelse till innerstaden via Sölvesborgsbron. Områdets utmärkta läge med närhet till vatten, natur och rekreation såväl som till stadens handel, service och kommunikationer har gjort det mycket populärt.

Markanvisning är en ensamrätt för exploatörer att under en begränsad tid och under vissa villkor, förhandla med kommunen om ett specifikt markområde som ägs av kommunen. Markanvisningstävlingen syftar till att välja ut den byggherre som bäst antas kunna möta de förväntningar kommunen har på Ljungaviken och särskilt byggnationen i kv. Rödbläran. Detta mot bakgrund av den stora efterfrågan som finns för markanvisning i området, men också att tomtmarken försäljs till ett fast pris om 600 kr/kvm tomtyta.

Tomten utgör 2 944 kvm och säljs i befintligt skick med VA, el och fiber framdraget till tomtgräns. Detaljplanen möjliggör i detta område en rad av 1- till 2-plans hus, friliggande eller sammanbyggda. Max BYA är 40 % av fastighetsarean. Se vidare förutsättningar i detaljplan. Önskvärt är entréer i markplan, samt att entréer ska placeras minst i nivå med gata.

Är du intresserad om vill veta mer om vad anbudet ska innehålla så finner du mer information under pågående markanvisningar.

Frågor med anledning av markanvisningen ska ställas skriftligen till fredrik.wikberg@solvesborg.se senast
2017-12-22.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2017
Sidan publicerad av: Charlotte Pettersson

Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här.