Information angående smitta av coronavirus hos minkanläggningar

Bilden visar en illustrerad mink

Smitta av coronavirus hos minkanläggningar. Foto: Pixaby

Smitta av coronaviruset har upptäckts på minkanläggningar i Nederländerna, Danmark, USA och även i Sverige. Smittade minkar som provtagits och analyserats av SVA kommer från minkbesättningar i Sölvesborgs kommun. Även personal från dessa anläggningar har testats positivt.

Mycket tyder på att minkar är särskilt mottagliga för viruset. Sölvesborgs kommun samverkar, tillsammans med Miljöförbundet Blekinge Väst, med olika myndigheter i frågan för att öka vår kunskapsnivå kring ämnet och vilka olika roller, uppdrag och ansvarsområden respektive instans har.

Miljöförbundet Blekinge Väst

Miljöförbundet bedriver tillsyn på de delar som faller under förbundets tillsynsansvar och som rör animaliska biprodukter. De kan rapportera att inga allvarliga brister hittills har konstaterats.

Miljöförbundet Blekinge Västs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jordbruksverket

Jordbruksverkets viktigaste fokus är att upprätthålla livsmedelsförsörjningen och djurens hälso- och sjukvård.

Jordbruksverkets frågor och svar kopplat till covid-19länk till annan webbplats

SVA - Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA har under hösten 2020 påbörjat en övervakning av sjukdomsläget hos landets minkfarmar. Minkfarmar från hela landet uppmanas att löpande skicka in minkar till SVA för undersökning. Dessa provtas och analyseras för att avgöra om de har varit smittade av SARS-CoV-2. Aktuella resultat presenteras på SVA:s hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SVA:s information om covid-19 och minkarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens information om smitta från och till djurlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad:

Skriv ut