• Startsida
  • / Sölvesborg - bästa skolkommun i Blekinge

Sölvesborg - bästa skolkommun i Blekinge

Två flickor står vid en whiteboard i ett klassrum och löser en uppgift.

Elever löser uppgifter vid tavlan foto: Serny

Varje år gör Lärarförbundets en undersökning som de kallar Bästa skolkommun. I undersökningen jämför man 13 olika kriterier. I år placerar vi oss på en 59:e plats bland landets 290 kommuner. En förbättring med hela 103 placeringar jämfört med förra året.

”Det är många som ska ta åt sig äran för detta resultat – inte minst våra barn och elever, våra engagerade pedagoger och våra drivna skolledare. Det är svårt att ange orsaken till ett resultat under ett specifikt år, men vi arbetar långsiktigt och strategiskt med fokus på att förbättra elevernas resultat och måluppfyllelse. Det handlar till exempel om att stödja det främjande arbetet i klassrummen och att se till att vi vuxna talar om rätt saker när vi möts för diskussioner, dvs kvalitet i undervisningen och hur denna kan stödjas. Det som är viktigast är mötet mellan läraren och eleven. En elev som blir sedd och uppskattad utifrån sin unika person och som ständigt utmanas i sitt lärande och sitt växande som människa presterar oftast väl” säger Martin Eksath, chef för barn- och utbildningskontoret.

Han fortsätter ”Det vi är extra glada över är att andelen elever som är godkända i alla ämnen har förbättrats markant. Men även om vi får goda resultat i denna mätning så är det viktigt för oss att fortsätta utveckla och förbättra vår verksamhet. Vi måste fortsätta att hålla i och hålla ut och fokusera på det som är viktigt - våra barn och elever och deras möjligheter att lyckas och utvecklas”.

Här kan ni ta del av Sölvesborgs resultat på Lärarförbundets hemsida »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2018
Sidan publicerad av: Anna Lindh