Kommunernas kök serverar mat med höga krav

Foto: Arbetsledarna Annika Velin, Christina Ivarsson och Greger Bojeby. Fotograf Serny

Foto: Arbetsledarna Annika Velin, Christina Ivarsson och Greger Bojeby. Fotograf Serny

Måltider till skola, barn- och äldreomsorg är ett av de områden som sköts genom kommunalförbundet SBKF. Vi pratar hållbarhet med arbetsledarna Annika Velin, Christina Ivarsson och Greger Bojeby som ansvarar för de 32 köken i Sölvesborg och Bromölla. Det visar sig handla lika mycket om att skapa nyfikenhet, ändra mönster och öka medvetenheten som om inköpen.

– Vår verksamhet KRAV-certifierades 2015 och vi jobbar kontinuerligt med att vara så klimatsmarta som möjligt. Vi har tydliga mål: 25% av våra inköp ska vara ekologiska eller KRAV- alternativt MSC-märkta. Vi serverar bara KRAV-mjölk och frukten är 100% ekologisk. Det är generellt dyrare men vi har ett säsongstänk och då går det att hitta bra priser.

– Skolmat är något som många har åsikter om. Vi får ofta frågor om varför kommunen inte alltid och bara köper närodlade råvaror. Det beror på EU-lagstiftningen och reglerna kring offentlig upphandling – råvaror från EU-länder ska konkurrera på samma villkor. Men allt färskt kött som vi serverar är svenskt, ja till och med från Blekinge/Kalmar och kycklingen är också inhemsk. Det beror på att vi ställer specifika krav på de produkterna som bara vissa leverantörer klarar.

Attitydförändringar och gröna möjligheter

Utöver inköpen så jobbar Måltids-service med en rad åtgärder och metoder för att göra verksamheten mer hållbar och förändra attityden till vegetarisk kost.
– En målsättning är att minska svinnet. Därför ger vi medarbetarna i köken kunskap så att de kan prata med matgästerna och genomför mätningar fyra gånger om året. Vi växlar mellan att mäta tallrikssvinn – det som
hamnar på gästernas tallrikar men aldrig i magen – och kökssvinn som handlar om att mäta om vi producerar rätt mängd mat i våra kök.

Många är skeptiska till smaker och rätter som man inte känner igen hemifrån. Annika och Greger jobbar mycket med att få sina unga matgäster att testa vegetariskt så att de i förlängningen ser på alla maträtter som just mat – inte som vego eller ”vanlig”.
– Vi sitter med när förskolebarnen äter och hälsar på tredjeklassarna som får göra en enkätundersökning. Den här hösten har vi en provperiod där alla skolelever kan välja ett vegetariskt alternativ, inte bara de som förbeställt. Vi hoppas att det blir en permanent lösning.

Foto: Fotograf Serny

Foto: Fotograf Serny

Matgäster i alla åldrar

Inom äldreomsorgen är det svårare att nå fram. Varken Christina eller de som lagar maten träffar matgästerna och det finns en ganska stor skepsis mot ”nymodigheter”. De allra flesta vill ha det de alltid ätit och är vana vid.
– Men målen och åtgärderna är desamma; vi mäter svinn för att få balans i beställningarna, köper eko- och KRAV-produkter och följer riktlinjerna i Livsmedelsverkets måltidsmodell.

Intresserad av att jobba som timvikarie?

I de kök som Christina, Annika, och Greger ansvarar för jobbar ca 70 fastanställda och ett tiotal timvikarier.
– Vi behöver fler vikarier så hör av dig om du är intresserad! Och följ oss gärna på Facebook Måltidsservice-Sölvesborg-Bromöllalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. »

Frågor?

Kontakta verksamhetschef Jenni Sällberg
0456-81 61 52
jenni.sallberg@sbkf.se
För mer info skbf.se

Foto: Livsmedelsverket, Måltidsmodellen.

Foto: Livsmedelsverket, Måltidsmodellen.

Livsmedelsverkets måltidsmodell: en måltid ska vara

Livsmedelsverket tagit fram Måltidsmodellen. En modell som används av alla offentliga måltider i vård, skola och omsorg. Modellen består av sex pusselbitar, som alla är viktiga för att matgästen ska må bra av maten och känna matglädje.

God och trivsam - Att måltiden upplevs som god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen.
Näringsriktig och säker - En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta.
Hållbar - Med hållbar menar vi måltider som bidrar till en hållbar utveckling. Vi lägger tonvikten på miljö men social hållbarhet, det vill säga bra livsvillkor för människor är också en viktig dimension.
Integrerad - Med integrerad menas att måltiden tas tillvara som en resurs i verksamheten, exempelvis i den pedagogiska verksamheten eller i omvårdnaden.

Senast uppdaterad:

Skriv ut