Lex Maria-anmälan leder till översyn av rutiner

Det dröjde innan en patient fick rätt vård. En utredning visar att personal inte följt sjuksköterskans ordination/rekommendation av att tillkalla ambulans. Nu tar omsorgsförvaltningen fram handlingsplaner och åtgärder för att förhindra liknande händelser.

På grund av att personal inte följde befintliga rutiner eller följde sjuksköterskans ordination/rekommendation dröjde det innan ambulans tillkallades. Patienten skadades inte i samband med händelsen, men det kunde medfört en allvarlig vårdskada.

Omsorgsförvaltningen har redan nu påbörjat åtgärder för att förhindra liknande händelser framöver. Bland annat planeras det en genomgång och översyn av rutiner med omvårdnadspersonal, både ordinarie och vikarier.

Händelsen är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria av omsorgsförvaltningen.

Lex Maria

En skada som man fått inom vården som kunde ha undvikits är en vårdskada. Vi har en skyldighet att utreda vårdskador och anmäla allvarliga vårdskador till IVO. En anmälan görs för att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad: 15 november 2019

Skriv ut