Bostadsområde på Vitahallsslätten fortsätter att engagera

Utdrag ur illustrationsplanen för det bearbetade förslaget. Foto: Sölvesborgs kommun.

Utdrag ur illustrationsplanen för det senaste förslaget. Foto: Sölvesborgs kommun.

Ni är fortsatt många som är engagerade i planerna för Vitahallsslätten. Planförslaget för Vitahall innebär ett nytt bostadsområde med villor och radhus och eventuellt även en skola eller förskola strax norr om centrala Sölvesborg.

Efter planens samrådsskede, där vi fick in över 130 yttranden från allmänheten, så presenterade vi ett förslag där vi minskat exploateringsområdet med cirka 10 000 kvadratmeter. De flesta av allmänhetens synpunkter under samrådsskedet handlade nämligen om att man ville bevara så mycket av bokskogen som möjligt. Vi hade också justerat så att området som enligt Skogsstyrelsen har höga naturvärden inte skulle påverkas.

Antalet tomter hade inte minskat särskilt mycket, men i illustrationen var det mindre storlek på respektive tomt för att bättre stämma överens med bestämmelserna om tomtstorlek.

För det bearbetade förslaget för Vitahall, under det som kallas granskningsskede och som är det sista tillfället då man samlar in synpunkter från allmänheten, fick vi in 95 yttranden från privatpersoner och en lista med 204 namn. Cirka 50 personer kom till vårt öppna informationsmöte i Furulundsskolans aula.

Även några föreningar och politiska partier har lämnat in sina synpunkter.

Granskningsskedet är nu avslutat, och vi arbetar på att sammanställa inkomna synpunkter och att bearbeta planförslaget ytterligare utifrån detta. Om planen efter det blir antagen eller inte kommer att avgöras av våra förtroendevalda politiker i kommunfullmäktige under nästa år.

Här hittar du alla handlingar för planförslaget som det såg ut under granskningsskedet.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 20 december 2019

Skriv ut