Sölvesborgs kommun antagen till nationellt hållbarhetsprojekt

Bilden visar logotypen för globala målen samt texten globala målen för hållbar utveckling

Symbolen för globala målen

Sölvesborgs kommun är en av de 50 kommuner och regioner som har antagits till projektet Glokala Sverige. Syftet är att arbeta med FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

Projektets syfte är att stärka kunskapen och engagemanget för Agenda 2030 i landets kommuner och regioner. Som en del i projektet erbjuds utbildningsinsatser på plats i kommuner och regioner, samt digitalt material på projektets webbplats. Deltagarna får ta del av lokala utbildningsinsatser som föreläsningar, workshops och diskussioner. De erbjuds även filmer, nyhetsbrev, webbutbildning med mera.

– Våra förhoppningar med att vara med i projektet är att öka organisationens och våra kommuninvånares kunskap om hållbarhet. Att ta med perspektivet hållbarhet i våra beslut och planer för framtiden, säger Maria Olsson, folkhälsovetare på Sölvesborgs kommun.

Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s globala mål för en hållbar utveckling som bland annat handlar om att uppnå jämställdhet, minska ojämlikheten, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Målen antogs den 25 september 2015 och består av 17 mål. Vill du veta mer om Agenda 2030 kan du klicka på länken under.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad:

Skriv ut