DigiLitt har gett ökad kunskap kring välfärdsteknik

Bilden visar en människas händer på en dator samt en växt på ett skrivbord

Vi har höjt vår kunskap om digitala verktyg genom ett projekt Foto: Pixaby

Vi har under två års tid varit med i ett ESF-projekt för att höja den digitala förmågan och kunskapen när det gäller välfärdsteknik bland medarbetare inom vård och omsorg.

Sölvesborgs kommun har varit en av de nio sydsvenska kommunerna som deltagit i DigiLitt, ett tvåårigt projekt som finansierades av europeiska socialfonden (ESF). Syftet med projektet var att höja den digitala litteraciteten för personal inom vård och omsorg.

– Vi står inför en stor demografisk förändring i samhället som innebär att vi som måste börja använda digitala lösningar för att bibehålla kvaliteten inom välfärden. För att bättre kunna möta framtidens vårdbehov och utmaningar måste vi inom kommunen använda välfärdsteknik så att medarbetarnas resurser kan användas där de behövs som mest. Genom DigiLitt-projektet fick vi en möjlighet att kompetensutveckla personal inom vård och omsorg över många verksamheter, berättar Ulf Kjellsson, projektledare Sölvesborgs kommun.

Många deltagare och aktiviteter

Medarbetare från LSS-boende, särskilda boenden och hemtjänsten gjorde att vi hade över 80 personer totalt som deltog i projektet.

Projektet innebar en rad olika aktiviteter under de två år projektet var igång. Alla aktiviteter utgick från de horisontella principerna som är jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering.

– Föreläsningar varvades med workshops och diskussioner. Vi satsade på att utbilda mycket internt genom den kunskap och resurser vi redan har, men vi tog även in och blev inspirerade av föreläsaren Christina Stielli och Eldorado, en enhet inom Göteborgs stad, berättar Ulf Kjellsson.

Positivt resultat

En utvärdering som alla deltagare fick fylla i efter att alla aktiviteter var genomförda visar att deltagarna har fått mycket kompetensutveckling genom projektet. Resultatet visar på att 75 % upplever ökad kunskap om hur man kan använda digitala verktyg i sin verksamhet, men även en ökad motivation för digitala hjälpmedel.

Senast uppdaterad:

Skriv ut