Olycka på Kanehalls förskola

Torsdagen den 14/5 runt kl. 9 skedde det en olycka på Kanehalls förskola. Ett innertak i ett mindre lekrum trillade ner. Taket bestod av akustikplattor som hängde i vajrar.

I rummet befann sig tre barn när händelsen skedde. Barnen mår efter omständigheterna bra och ingen har ådragit sig någon allvarlig fysisk skada. Vad som orsakade olyckan är oklart och det kommer att utredas.

Åtgärder vidtagna 2020-05-14

  • Information om händelsen är utskickad till samtliga vårdnadshavare som ha barn på Kanehalls förskola.
  • En byggfirma är på plats på Kanehalls förskola som håller på att kontrollera samtliga innertak.
  • All verksamhet bedrivs utomhus fram tills att kontrollen är klar och de eventuella åtgärder som behöver vidtas är gjorda.

Vi ser mycket allvarligt på det inträffade och kommer att sätta in de resurser som behövs för att stötta personal och barn som varit med om händelsen, säger Charlott Nilsson, rektor Kanehalls förskola. Det är även av stor vikt att alla innertak kontrolleras innan vi bedriver verksamhet inomhus igen.

Uppdaterad information 2020-05-18

Idag måndag (18/5) bedrivs verksamheten som vanligt förutom att Grytet och Stora ateljén är stängt. Det kommer de att vara fram tills att takarbetet är klart i dessa rum.

Barn- och utbildningskontoret vill framföra ett stort tack till följande:

  • Intermontage AB som mycket skyndsamt var på plats och kontrollerade samtliga tak.
  • Vårdnadshavare till barn som har barnomsorg på Kanehall. Tack för er förståelse och för att ni genom ert agerande hjälpt oss att kunna utföra ett snabbt arbete med bland annat besiktning av lokalerna.
  • Personal på Kanehalls förskola. Ert proffsiga bemötande av så väl barn som vårdnadshavare är helt avgörande i en situation som denna.
  • Personal på Samhällsbyggnadsförvaltningen som snabbt såg allvaret i det inträffade och satte in resurser.

Uppdaterad information 2020-05-20

Som säkerhetsåtgärd kommer vi att genomföra inspektion av samtliga innertak på våra förskolor. Vi börjar på Midhalls förskola under nästa vecka (vecka 22). Verksamheten på förskolorna kommer att bedrivas som vanligt under tiden som inspektionen görs.

För mer information:

Per Theorin
Verksamhetschef skola och förskola
Telefon: 0456-81 62 25
e-post: per.theorin@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Sidan publicerad av: Webbadministratör kommunikationskontoret