Delta i allmänhetens frågestund på nästa kommunfullmäktige

Bilden visar en ordförandeklubba

Skicka in en fråga som du vill ha svar på av politikerna på nästa kommunfullmäktige. Foto: Sölvesborgs kommun

Nästa allmänhetens frågestund blir på kommunfullmäktige i juni. Skicka in din fråga till politikerna senast torsdag 4 juni. Under rådande situation uppmanar vi åhörare att delta digitalt hellre än fysiskt under mötet.

Årets första allmänhetens frågestund har på grund av det rådande coronaläget tidigare blivit framskjutet. Men på kommunfullmäktige måndag 15 juni kommer det genomföras under anpassade former.

Alla som vill kan skicka in frågor till allmänhetens frågestund, de enda kraven är att man inte får vara anonym eller ställa frågor kring enskilda myndighetsärenden.

Läs mer om allmänhetens frågestund och skicka in din fråga >>

Det finns ett nationellt förbud att anordna allmänna sammankomster där fler än 50 personer deltar. För att vi ska kunna efterleva förbudet under kommunfullmäktige så kommer kommunfullmäktiges presidium att läsa upp din frågeställning på mötet. Av den anledningen kommer det inte att finnas möjlighet att ställa följdfrågor vid detta tillfälle.

Av samma anledning uppmanar vi dig som åhörare att ta del av mötet digitalt istället för fysiskt. Du kan välja mellan att lyssna live via vår hemsida eller på Sölvesborgs Närradio 92,0 MHz. Sammanträdet går även att lyssna på i efterhand.

Här hittar du sändningen live och dagen efter >>

Handlingarna finns från och med tisdag 9 juni, tillgängliga på vår webbplats och medborgarkontoret.

Här hittar du handlingarna >>

Senast uppdaterad: 19 maj 2020

Skriv ut