Fysisk aktivitet ger piggare barn – på Norje skola satsar man på rörelse

Elev håller en käpphäst framföransiktet. De har precis hoppat över ett hinder.

Elev med käpphäst som hoppat över ett hinder.

Många studier visar att det är viktigt med fysik aktivitet bland annat för att ge goda förutsättningar till inlärning. På flera skolor i Sölvesborg har man inlett ett samarbete med Rörelsesatsning i skolan som är ett projekt som drivs av RF-SISU Blekinge. En av skolorna är Norje skola.

Idrott utförs på andra lektioner än idrottslektioner

För att få in mer rörelse under samtliga skoldagar har man valt att fördela idrottstimmarna så att de även kan utföras under andra lektioner än idrottslektionen. Har man t ex. 100 minuter idrott veckan är inte all tid schemalagt som idrottslektion utan läggs in på andra lektioner. Detta kallar man för rörelsepass. Det kan t ex. vara en så kallad brainbreak i klassrummet, man gör en pulshöjande aktivitet som man ser på ett rörelsekort. Det kan även vara en dans via Just dance.

Personalen har utbildat sig i bland annat i rörelse i skolan, mindfullness och yoga vilket gör att de kan erbjuda eleverna olika aktiviteter. Till hösten kommer samtliga pedagoger att utbilda sig ytterligare i rörelseförståelse.

Lokalerna inbjuder till rörelse

Med ganska enkla medel har man gjort anpassningar i skolans lokaler så att det inbjuder till rörelse. På flera ställen finns det rutor och andra mönster uppmarkerade på golvet som bjuder in till rörelse. Klass 6 har ett så kallat flexibelt klassrum, där man kan välja om man vill sitta vid ett traditionellt bord eller om man vill sitta på en boll, i ett tält eller på en låg stol som man kan gunga på. Varje elev väljer sin arbetsplats. En del lektioner görs också utomhus och i naturen. Då tar man med stormkök och lagar mat ut och använder naturen i tex matte eller no-lektionen.

mönster på golvet i forma av händer och fötter. Ett barn följer mönstret och sätter händer och fötter på de olika markeringarna.

Med ganska enkla medel har man gjort anpassningar i skolans lokaler så att det inbjuder till rörelse.

Pedagogernas delaktighet ökar elevernas engagemang

Utöver den rörelse man lagt in på schemat har man satsat på att erbjuda rörelse både ute och inne under rasterna. Genom att ha organiserade aktiviteter på rasterna där även personalen är engagerad inspireras fler av eleverna att vara med. Varje onsdag har hela skolan morgongympa. Det finns olika stationer med övningar. Man gör en övning i 20 sek, vilar/byter station i 10 sek. Ungefär som ett tabatapass. Flera elever hjälper till att hålla i rörelsepassen tillsammans med personal. Att involvera eleverna i vilka aktivitet som ska göras har också stor betydelse. Skolan har därför startat ett rörelseråd där både elever och personal ingår. Här planerar man olika aktiviteter tillsammans.

Konfliktfylld fotbollsplan har blivit till en rolig plats att vara på

Det har tidigare under många år varit mycket konflikter kring och på fotbollsplanen. Idag har man ett fotbollsråd på skolan där eleverna är med och bestämmer hur det ska gå till på fotbollsplanen. Man har bland annat haft fotbollsträning där de äldre barnen har tränat de yngre. Det har även genomförts en fotbollsturnering som eleverna var med och planerade. Även föräldrar visade på stort engagemang denna dag och tog sig tid och komma och heja trots att turneringen var under dagtid en vardag.

Käpphästar och hinder får fart på benen

Käpphästar och hinder har köptes in. Dessa är tillverkade Centrumgruppen, en grupp inom kommunens dagliga verksamhet. Hindren invigdes med en temadag med hästtema. Bland annat fick man prova på hoppning med käpphäst, kastades hästsko och sätta svans på hästen. Hästhindren har blivit ett populärt inslag på rasterna som många av eleverna använder.

En tjej springer mot ett hinder byggt för käpphästhoppning

Full fart mot hindret

Det går inte att ta fel på den rörelseglädje som finns på skolan och att den gynnar både kropp och knopp gör ju det bara ännu bättre. Stort lycka till med ert fortsatta arbete!

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Sidan publicerad av: Webbadministratör kommunikationskontoret