Nominera Sölvesborgs kulturpristagare 2020

Bild

Sista datum att nominera är 30 september

Vem eller vilka tycker du är värda Sölvesborgs kulturpris 2020? Nu kan du lämna förslag på vem som ska få årets kulturpris. Fram till den 30 september kan du nominera ditt förslag.

Kulturpriset ska tilldelas personer eller föreningar som gjort något särskilt för kulturlivet i Sölvesborgs kommun. Det hedersamma priset har delats ut sedan 1965, och förutom äran tilldelas pristagaren en summa om 20 000 kr från Sölvesborgs kommun. År 2019 delades tilldelades kulturpriset Anders Nilsson, för hans efterforskning och dokumentering av Sölvesborgs fartygs- och rederihistoria.

Det är Sölvesborgs kommuns kulturpriskommitté som beslutar vem som får priset. Kommittén består av kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande, fritids- och kulturnämndens ordförande och vice ordförande, samt stadsarkitekten och kulturchefen i Sölvesborgs kommun.

Nominera ditt förslag till Sölvesborgs kulturpris 2020

Skicka ett mail med ditt namn och motivering till Sölvesborgs Fritid och Kulturchef Fredrik Olsson. Din nominering ska vara oss tillhanda senast den 30 september 2020.
fredrik.olsson@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut